2. Lasten en baten per taakveld

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:
0.01 Bestuur
0.10 Mutaties reserves
0.20 Burgerzaken
0.30 Beheer overige gebouwen en gronden
0.40 Overhead
0.50 Treasury
0.61 OZB-woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.80 Overige baten en lasten
0.90 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Financiën totale programma 

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid: 110.962 105.003 109.487 113.286 108.242 110.516
- Directe salarislasten 11.743 11.119 12.054 12.370 12.510 12.656
- Overige directe lasten 16.048 12.182 10.878 10.826 10.489 10.648
- Kapitaallasten 843 1.263 2.340 2.293 2.395 2.465
Totaal lasten bestaand beleid: 28.634 24.564 25.272 25.489 25.395 25.768
Saldo bestaand beleid 82.329 80.439 84.215 87.797 82.848 84.748
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid: 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 179 185 189 194
- Overige directe lasten 0 0 24 13 2 2
- Kapitaallasten 0 0 0 106 150 232
Totaal lasten nieuw beleid: 0 0 203 305 342 427
Saldo nieuw beleid 0 0 -203 -305 -342 -427
Saldo vóór bestemming 82.329 80.439 84.012 87.492 82.506 84.320
Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves 12.203 20.691 11.998 3.925 4.536 4.736
- Stortingen in reserves 12.577 18.283 11.731 9.784 2.609 4.511
Totaal mutaties reserves bestaand beleid -374 2.409 267 -5.858 1.928 225
Mutaties reserves nieuw beleid
- Onttrekkingen aan reserves 0 0 4.420 785 0 0
- Stortingen in reserves 0 0 3.400 0 0 0
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.020 785 0 0
SALDO mutaties reserves -374 2.409 1.288 -5.073 1.928 225
SALDO na bestemming 81.955 82.848 85.300 82.418 84.434 84.545
Investeringen 866

Taakveld 0.01 - Bestuur

Terug naar navigatie - Taakveld 0.01 - Bestuur
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 14 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.359 1.479 1.571 1.625 1.677 1.731
- Overige directe lasten 1.173 1.054 1.067 1.089 1.122 1.152
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.532 2.533 2.638 2.714 2.799 2.883
Saldo bestaand beleid -2.518 -2.533 -2.638 -2.714 -2.799 -2.883
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.518 -2.533 -2.638 -2.714 -2.799 -2.883
Investeringen 0

Taakveld 0.10 - Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Taakveld 0.10 - Mutaties reserves
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo vóór bestemming 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves Bestaand beleid
- Onttrekkingen 12.203 20.691 11.998 3.925 4.536 4.736
- Toevoegingen 12.577 18.283 11.731 9.784 2.609 4.511
Totaal mutaties reserves bestaand beleid -374 2.409 267 -5.858 1.928 225
Mutaties reserves Nieuw beleid
- Toevoegingen 0 0 4.420 785 0 0
- Onttrekkingen 0 0 3.400 0 0 0
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.020 785 0 0
SALDO na bestemming -374 2.409 1.288 -5.073 1.928 225
Investeringen 0

Taakveld 0.20 - Burgerzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 0.20 - Burgerzaken
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 454 354 360 366 366 366
- Directe salarislasten 1.171 1.121 1.186 1.232 1.263 1.295
- Overige directe lasten 715 689 697 709 723 738
- Kapitaallasten 5 5 5 5 5 5
Totaal lasten bestaand beleid 1.891 1.815 1.889 1.947 1.992 2.038
Saldo bestaand beleid -1.438 -1.461 -1.529 -1.582 -1.626 -1.672
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 12 2 2 2
- Kapitaallasten 0 0 0 2 2 2
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 12 3 3 3
Saldo nieuw beleid 0 0 -12 -3 -3 -3
SALDO taakveld -1.438 -1.461 -1.541 -1.585 -1.630 -1.676
Investeringen 31
Vervangingsinvesteringen:
Taakveld 020: Stemhokjes verkiezingen € 26.000 (€ 31.460)

Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden

Terug naar navigatie - Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 0.40 - Overhead

Terug naar navigatie - Taakveld 0.40 - Overhead
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.296 1.136 1.228 1.240 1.252 1.252
- Directe salarislasten 9.190 8.646 9.499 9.806 9.955 10.120
- Overige directe lasten 8.012 7.014 7.621 7.368 7.427 7.463
- Kapitaallasten 442 568 550 555 526 466
Totaal lasten bestaand beleid 17.644 16.227 17.670 17.729 17.907 18.050
Saldo bestaand beleid -16.348 -15.091 -16.442 -16.489 -16.656 -16.798
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 179 185 189 194
- Overige directe lasten 0 0 12 12 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 105 149 230
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 191 302 338 424
Saldo nieuw beleid 0 0 -191 -302 -338 -424
SALDO taakveld -16.348 -15.091 -16.632 -16.791 -16.994 -17.222
Investeringen 835
Uitbreidingsinvesteringen
Taakveld 040: Accukluis (lithium houdende energiedragers) € 52.500 (€ 63.525)
Vervangingsinvesteringen
Taakveld 040: Werkbussen BOR € 389.068 (€470.772)
Taakveld 040: Airco's € 46.145 (€ 55.835)
Taakveld 040: Air combi compact - hetelucht onkruidbestrijder € 25.169 (€ 30.455)
Taakveld 040: Werkplekken € 37.755 (€ 45.683)
Taakveld 040: Digitaal werken en licenties € 75.509 (€ 91.366)
Taakveld 040: Datacommunicatie € 4.195 (€ 5.076)
Gedekte investeringen duurzame MOP's en MIP's
Taakveld 040: Burgerhoes screens € 29.752 (€ 36.000)
Taakveld 040: Burgerhoes deurbeslag € 12.397 (€ 15.000)
Taakveld 040: Emile Erensplein warmteketel  € 17.376 (€ 21.025)

Taakveld 0.50 - Treasury

Terug naar navigatie - Taakveld 0.50 - Treasury
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 880 794 1.639 1.720 1.679 1.635
- Directe salarislasten 0 151 166 172 177 181
- Overige directe lasten 0 0 1 1 1 1
- Kapitaallasten 395 674 1.768 1.716 1.667 1.615
Totaal lasten bestaand beleid 395 824 1.934 1.889 1.844 1.797
Saldo bestaand beleid 485 -30 -295 -169 -165 -161
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 485 -30 -295 -169 -165 -161
Investeringen 0

Taakveld 0.61 - OZB-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 0.61 - OZB-woningen
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5.837 5.932 6.259 6.521 6.754 6.972
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 102 174 153 158 163 167
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 102 174 153 158 163 167
Saldo bestaand beleid 5.736 5.758 6.106 6.363 6.591 6.805
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 5.736 5.758 6.106 6.363 6.591 6.805
Investeringen 0

Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 2.081 2.069 2.235 2.328 2.411 2.489
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 91 115 109 113 116 120
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 91 115 109 113 116 120
Saldo bestaand beleid 1.990 1.954 2.126 2.215 2.295 2.369
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 1.990 1.954 2.126 2.215 2.295 2.369
Investeringen 0

Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting

Terug naar navigatie - Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Terug naar navigatie - Taakveld 0.64 Belastingen overig
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 401 418 459 478 495 511
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 22 12 11 12 13 13
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 22 12 11 12 13 13
Saldo bestaand beleid 379 405 448 466 483 498
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 379 405 448 466 483 498
Investeringen 0

Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Terug naar navigatie - Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 92.979 93.621 97.307 100.633 95.285 97.291
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 15 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 15 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 92.979 93.606 97.307 100.633 95.285 97.291
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 92.979 93.606 97.307 100.633 95.285 97.291
Investeringen 0

Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten

Terug naar navigatie - Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 7.020 678 0 0 0 0
- Directe salarislasten 24 -277 -367 -466 -562 -671
- Overige directe lasten 5.860 3.099 1.210 1.366 915 984
- Kapitaallasten 0 16 16 16 197 378
Totaal lasten bestaand beleid 5.884 2.839 858 916 550 691
Saldo bestaand beleid 1.136 -2.161 -858 -916 -550 -691
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 1.136 -2.161 -858 -916 -550 -691
Investeringen 0

Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Terug naar navigatie - Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 72 10 10 10 10 10
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 72 10 10 10 10 10
Saldo bestaand beleid -72 -10 -10 -10 -10 -10
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -72 -10 -10 -10 -10 -10
Investeringen 0

Programma 1 - Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid

Financiën totale programma 

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.668 327 411 394 394 394
- Directe salarislasten 755 1.471 1.675 1.744 1.787 1.832
- Overige directe lasten 3.621 3.129 3.386 3.469 3.568 3.666
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 4.381 4.606 5.067 5.219 5.362 5.505
Saldo bestaand beleid -2.714 -4.279 -4.657 -4.825 -4.968 -5.111
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.714 -4.279 -4.657 -4.825 -4.968 -5.111
Investeringen 0

Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer

Terug naar navigatie - Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 1 1 1 1 1
- Directe salarislasten 12 38 68 71 73 75
- Overige directe lasten 2.560 2.470 2.658 2.727 2.809 2.890
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.572 2.508 2.726 2.798 2.882 2.965
Saldo bestaand beleid -2.572 -2.507 -2.725 -2.797 -2.881 -2.963
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.572 -2.507 -2.725 -2.797 -2.881 -2.963
Investeringen 0

Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.668 326 409 393 393 393
- Directe salarislasten 743 1.433 1.607 1.672 1.714 1.757
- Overige directe lasten 1.061 658 728 742 760 777
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 1.810 2.098 2.341 2.421 2.480 2.540
Saldo bestaand beleid -142 -1.772 -1.932 -2.028 -2.087 -2.147
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -142 -1.772 -1.932 -2.028 -2.087 -2.147
Investeringen 0

Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Financiën totale programma

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 820 629 633 634 634 634
- Directe salarislasten 1.097 1.542 1.709 1.779 1.824 1.869
- Overige directe lasten 2.936 2.376 2.309 2.350 2.381 2.388
- Kapitaallasten 715 972 1.034 1.034 1.034 1.034
Totaal lasten bestaand beleid 4.748 4.890 5.052 5.163 5.239 5.291
Saldo bestaand beleid -3.928 -4.262 -4.418 -4.529 -4.606 -4.657
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 90 50 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 60 60 60
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 90 110 60 60
Saldo nieuw beleid 0 0 -90 -110 -60 -60
SALDO taakveld -3.928 -4.262 -4.508 -4.639 -4.666 -4.717
Investeringen 2.376

Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 775 589 594 594 594 594
- Directe salarislasten 1.097 1.493 1.655 1.723 1.767 1.810
- Overige directe lasten 2.669 2.187 2.119 2.160 2.192 2.199
- Kapitaallasten 678 932 994 994 994 994
Totaal lasten bestaand beleid 4.444 4.613 4.769 4.877 4.953 5.003
Saldo bestaand beleid -3.669 -4.023 -4.175 -4.284 -4.359 -4.409
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 90 50 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 60 60 60
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 90 110 60 60
Saldo nieuw beleid 0 0 -90 -110 -60 -60
SALDO taakveld -3.669 -4.023 -4.265 -4.394 -4.419 -4.469
Investeringen 2.376
Uitbreidingsinvesteringen
Taakveld 210: Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat € 700.000 (€ 847.000)
Taakveld 210: Verkeersveiligheidsprojecten € 200.000 (€ 242.000)
Vervangingsinvesteringen
Taakveld 210: OV-armaturen € 230.000 (€ 278.300)
Taakveld 210: OV-lichtmasten € 244.000 (€295.240)
Taakveld 210: Vervangingsinvesteringen wegen € 589.877 (€ 713.751)

Taakveld 2.20 - Parkeren

Terug naar navigatie - Taakveld 2.20 - Parkeren
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 45 39 40 40 40 40
- Directe salarislasten 0 49 54 56 58 59
- Overige directe lasten 266 189 189 189 189 189
- Kapitaallasten 37 40 40 40 40 40
Totaal lasten bestaand beleid 303 278 283 285 287 288
Saldo bestaand beleid -259 -238 -244 -245 -247 -248
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -259 -238 -244 -245 -247 -248
Investeringen 0

Taakveld 2.30 - Recreatieve havens

Terug naar navigatie - Taakveld 2.30 - Recreatieve havens
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen

Terug naar navigatie - Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie

Financiën totale programma

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 200 132 160 167 172 177
- Directe salarislasten 305 392 422 440 451 462
- Overige directe lasten 370 411 315 315 315 315
- Kapitaallasten 26 29 35 35 35 15
Totaal lasten bestaand beleid 702 832 772 789 800 792
Saldo bestaand beleid -502 -699 -612 -623 -629 -616
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 150 60 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 150 60 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -150 -60 0 0
SALDO taakveld -502 -699 -762 -683 -629 -616
Investeringen 0

Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling

Terug naar navigatie - Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 3 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 13 14 15 15 15
- Overige directe lasten 34 80 80 80 80 80
- Kapitaallasten 17 15 15 15 15 15
Totaal lasten bestaand beleid 51 108 109 109 110 110
Saldo bestaand beleid -48 -108 -109 -109 -110 -110
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0