3.1 Overzicht van baten en lasten

Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders per programma tot de bedragen van het onderstaande overzicht voor het begrotingsjaar 2021. Voor de vergelijkbaarheid zijn de reële cijfers 2019 en de bijgestelde ramingen 2020 toegevoegd.

 

(x € 1.000)
Programma 2019 2020 2021
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 90.229 26.202 64.027 83.333 20.780 62.553 86.370 19.358 67.012
1. Veiligheid 386 3.658 -3.272 278 3.766 -3.488 286 3.777 -3.491
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 550 5.034 -4.484 357 4.155 -3.798 272 4.005 -3.733
3. Economie 182 498 -316 233 886 -653 127 653 -526
4. Onderwijs 234 2.502 -2.268 754 3.102 -2.348 302 2.715 -2.413
5. Sport, cultuur en recreatie 401 6.444 -6.043 274 5.861 -5.587 253 5.799 -5.546
6. Sociaal domein 17.453 68.510 -51.057 14.530 66.476 -51.946 14.982 65.028 -50.046
7. Volksgezondheid en milieu 8.738 8.905 -167 8.938 8.855 83 9.156 9.226 -70
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 1.546 3.928 -2.382 542 3.716 -3.174 529 3.454 -2.925
Resultaat vóór bestemming 119.719 125.681 -5.962 109.239 117.597 -8.358 112.277 114.015 -1.738
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves 2019 2020 2021
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 26.790 19.843 6.947 17.967 9.609 8.358 4.086 2.348 1.738
1. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Volksgezondheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves 26.790 19.843 6.947 17.967 9.609 8.358 4.086 2.348 1.738
Resultaat na bestemming 146.509 145.524 985 127.206 127.206 0 116.363 116.363 0
Tabel: Meerjarige ramingen van de baten en lasten 2019 t/m 2021 per programma.
(x € 1.000)
Programma 2022 2023 2024
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 87.574 19.618 67.956 88.159 20.040 68.119 88.681 20.373 68.308
1. Veiligheid 269 3.768 -3.499 252 3.756 -3.504 252 3.780 -3.528
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 272 4.091 -3.819 272 4.125 -3.853 272 4.158 -3.886
3. Economie 129 658 -529 131 664 -533 132 671 -539
4. Onderwijs 721 4.314 -3.593 444 3.437 -2.993 161 2.986 -2.825
5. Sport, cultuur en recreatie 235 5.893 -5.658 235 5.899 -5.664 235 5.945 -5.710
6. Sociaal domein 14.988 63.769 -48.781 14.994 63.396 -48.402 14.999 63.130 -48.131
7. Volksgezondheid en milieu 9.343 9.291 52 9.512 9.449 63 9.819 9.544 275
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 586 2.694 -2.108 586 2.740 -2.154 586 2.784 -2.198
Resultaat vóór bestemming 114.117 114.096 21 114.585 113.506 1.079 115.137 113.371 1.766
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves: 2022 2023 2024
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 3.334 3.355 -21 1.555 2.634 -1.079 1.050 2.816 -1.766
1. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Volksgezondheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves 3.334 3.355 -21 1.555 2.634 -1.079 1.050 2.816 -1.766
Resultaat na bestemming 117.451 117.451 0 116.140 116.140 0 116.187 116.187 0
Tabel: Meerjarige ramingen van de baten en lasten 2022 t/m 2024 per programma.