7. Onderzoeken 213A

Op grond van de gemeentewet (art. 213A) is de gemeente verplicht om periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid.

In 2021 gaan we zelf geen aanvullende 213A onderzoeken uitvoeren. In 2021 zetten we de capaciteit voor 213A onderzoeken in om de rechtmatigheidsverantwoording over het boekjaar 2021 adequaat in te richten. Het opstellen van frameworks per proces heeft prioriteit. Dit betreft al die processen met een grote financiële impact en die op grond daarvan essentieel zijn voor het aantoonbaar kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het College.