3. Investeringsplannen 2023

I. UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2023 (excl. riolen en gedekte investeringen 2023)
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld Investeringsbedrag Afschrijvings- Structurele jaarlasten EN/MN *
nummer incl. B.T.W. termijn incl. B.T.W.
1. Transformatie investeringsbudget Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 810 1.210.000 35 jr. 34.571 MN
2. Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat Verkeer, vervoer en waterstaat 210 605.000 25 jr. 24.200 MN
3. Verkeersveiligheidsprojecten Verkeer, vervoer en waterstaat 210 242.000 35 jr. 6.914 MN
4. Aanleg beachvolleybal- en handbalveld park Heigank Sport, cultuur en recreatie 520 121.000 20 jr. 6.050 MN
5. Skatepark Landgraaf Sport, cultuur en recreatie 520 242.000 20 jr. 12.100 MN
Totaal uitbreidingsinvesteringen 2023 2.420.000 83.835
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut
II. VERVANGINGSINVESTERINGEN 2023 (excl. riolen en gedekte investeringen 2023)
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld Investeringsbedrag Afschrijvings- Structurele jaarlasten EN/MN *
nummer incl. B.T.W. termijn incl. B.T.W.
1. Goupil electrowagen BOR Bestuur en ondersteuning 040 45.369 7 jr 5.553 EN
2. Airco’s Bestuur en ondersteuning 040 25.205 10 jr 2.521 EN
3. Inventaris sporthal Baneberg Sport, cultuur en recreatie 520 60.500 15 jr. 4.033 EN
4. Heetwaterunit BOR Bestuur en ondersteuning 040 25.205 5 jr. 5.041 EN
5. Werkplekken Bestuur en ondersteuning 040 25.205 15 jr. 1.680 EN
6 Digitaal werken en licenties Bestuur en ondersteuning 040 186.515 5 jr. 37.303 EN
7. Safepay Bestuur en ondersteuning 020 30.250 7 jr 4.321 EN
8. Toplaag kunstgrasveld UoW Sport, cultuur en recreatie 520 418.660 10 jr. 41.866 MN
9. OV-armaturen Verkeer, vervoer en waterstaat 210 278.300 20 jr 13.915 MN
10. OV-lichtmasten Verkeer, vervoer en waterstaat 210 12.100 40 jr. 303 MN
11. Vervangingsinvesteringen wegen Verkeer, verv0er en waterstaat 210 713.767 35 jr. 20.393 MN
12. Luchtbehandelingsinstallatie Theater Sport, cultuur en recreatie 530 314.600 15 jr. 20.973 MN
13. Verduurzamen wedstrijdverlichting en vervangen
lichtmasten VV Schaesberg Sport, cultuur en recreatie 520 50.941 20 jr. 2.547 MN
Totaal vervangingsinvesteringen 2023 2.186.617 160.449
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut
III. INVESTERINGEN riolen 2023
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld Investeringsbedrag Afschrijvings- Structurele jaarlasten EN/MN *
nummer incl. B.T.W. termijn incl. B.T.W.
1. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 6.000 15 jr. 400 EN
2. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 141.000 35 jr. 4.029 EN
3. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 5.761.000 70 jr. 82.300 EN
Totaal riolen 2023 5.908.000 86.729
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut
IV. Gedekte investeringen 2023 (duurzame MOP's en MIP's)
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld Investeringsbedrag Afschrijvings- Structurele jaarlasten EN/MN *
nummer incl. B.T.W. termijn incl. B.T.W.
1. Oefenbunker: warmtepomp aansluiten op CV Sport, cultuur en recreatie 530 26.354 15 jr. 1.757 EN
2. An de Voeëgelsjtang: warmtepomp aanbrengen Social domein 610 52.708 15 jr. 3.514 EN
3. An de Voeëgelsjtang: warmteketel vervangen Social domein 610 25.256 15 jr. 1.684 EN
4. An de Voeëgelsjtang: luchtbeh. Installatie vervangen Social domein 610 27.086 15 jr. 1.806 EN
5. An de Voeëgelsjtang: verlichting vervangen in LED Social domein 610 53.071 15 jr. 3.538 EN
6. Burgerhoes:luchtbehandelingsinstallaties Bestuur en ondersteuning 040 180.225 44 jr. 4.096 EN
7. Burgerhoes: centrale energievoorziening Bestuur en ondersteuning 040 45.950 44 jr. 1.044 EN
8. Burgerhoes: toiletgroepen Bestuur en ondersteuning 040 100.335 20 jr. 5.017 EN
9. Emile Erensplein: gas- en verwarmingsinstallaties Bestuur en ondersteuning 040 30.200 15 jr. 2.013 EN
Totaal gedekte investeringen 2023 541.185 24.469
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut