Sitemap

Programmabegroting 2023 - 2026 Blz. 1
Programmabegroting 2023 - 2026 Blz. 2
Programma's Blz. 3
Samenvatting Blz. 4
Hoofdstuk 1: Algemeen Blz. 5
1.1 Aanbieding Blz. 6
Aanbieding Blz. 7
1.2 Leeswijzer Blz. 8
Leeswijzer Blz. 9
1.3 Ontwikkelingen begrotingssaldo Blz. 10
1.3.1 Meerjarenraming primitieve begroting Blz. 11
1.3.1 Vervolg Blz. 12
1.3.2 Meerjarenraming Kadernota 2023 Blz. 13
1.3.2 Vervolg Blz. 14
1.3.3 Addendum Kadernota 2023 Blz. 15
1.3.4 Ontwikkelingen na Kadernota Blz. 16
1.3.4 Vervolg 1 Blz. 17
1.3.4 Vervolg 2 Blz. 18
1.3.5 In te zetten decentralisatie uitkeringen ter dekking nieuw beleid Blz. 19
1.3.5 Vervolg Blz. 20
1.3.6 Nieuw beleid structureel gedekt t.l.v. de structurele ruimte in de exploitatie Blz. 21
1.3.6 Vervolg Blz. 22
1.3.7 Nieuw incidenteel beleid gedekt t.l.v. de algemene reserve Blz. 23
1.3.7 Vervolg 1 Blz. 24
1.3.7 Vervolg 2 Blz. 25
1.3.8 Nieuw beleid gedekt t.l.v. de vaste ruimte voor kapitaallasten Blz. 26
1.3.8 Vervolg Blz. 27
1.3.9 Geïnventariseerd nieuw beleid dat (nog) niet is opgenomen in deze begroting Blz. 28
1.4 Formeel en structureel meerjarig saldo 2023-2026 na dekking nieuw beleid Blz. 29
1.4.1 Formeel begrotingssaldo 2023-2026 Blz. 30
1.4.1 Vervolg Blz. 31
1.4.2 Structureel en reëel begrotingssaldo 2023-2026 Blz. 32
1.4.2 Vervolg 2 Blz. 33
1.5 Weerstandscapaciteit, -behoefte en -ratio's Blz. 34
Weerstandscapaciteit - behoefte en -ratio's Blz. 35
Vervolg 1 Blz. 36
Vervolg 2 Blz. 37
1.6 Tarieven Blz. 38
Tarieven Blz. 39
Vervolg Blz. 40
1.7 Voorstel aan de raad Blz. 41
Voorstel aan de raad Blz. 42
Hoofdstuk 2.1: Programma's Blz. 43
2.1.0 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 44
Structuurgegevens Blz. 45
Programma Bestuur en ondersteuning omvat de volgende taakvelden: Blz. 46
Programma-samenvatting Blz. 47
Omgevingsanalyse Blz. 48
Analyse historische ontwikkeling kengetallen Blz. 49
Beleidsindicatoren (BBV) Blz. 50
Analyse beleidsindicatoren BBV Blz. 51
Beleidskader programma Blz. 52
Wat willen wij bereiken? Blz. 53
Score effectindicatoren Blz. 54
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 55
Prestatie-indicatoren Blz. 56
Wat mag het kosten? Blz. 57
Toelichting financiën Blz. 58
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 59
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 60
Wat zijn de risico's? Blz. 61
Toelichting risico’s Blz. 62
2.1.1 Programma 1 - Veiligheid Blz. 63
Structuurgegevens Blz. 64
Het programma Veiligheid omvat de volgende taakvelden: Blz. 65
Programma-samenvatting Blz. 66
Omgevingsanalyse Blz. 67
Beleidsindicatoren BBV Blz. 68
Beleidskader programma Blz. 69
Wat willen we bereiken? Blz. 70
Score effectindicatoren Blz. 71
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 72
Prestatie-indicatoren Blz. 73
Wat mag het kosten? Blz. 74
Toelichting financiën Blz. 75
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 76
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 77
Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 78
Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 79
Wat zijn de risico's? Blz. 80
2.1.2 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 81
Structuurgegevens Blz. 82
Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de volgende taakvelden: Blz. 83
Programma-samenvatting Blz. 84
Omgevingsanalyse Blz. 85
Analyse historische ontwikkeling kengetallen Blz. 86
Beleidsindicatoren BBV Blz. 87
Beleidskader programma Blz. 88
Wat willen we bereiken? Blz. 89
Score effectindicatoren Blz. 90
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 91
Prestatie-indicatoren Blz. 92
Wat mag het kosten? Blz. 93
Toelichting financiën Blz. 94
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 95
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 96
Wat zijn de risico’s? Blz. 97
2.1.3 Programma 3 - Economie Blz. 98
Structuurgegevens Blz. 99
Het programma Economie omvat de volgende taakvelden: Blz. 100
Programma-samenvatting Blz. 101
Omgevingsanalyse Blz. 102
Beleidsindicatoren BBV Blz. 103
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren BBV Blz. 104
Beleidskader programma Blz. 105
Wat willen we bereiken? Blz. 106
Score effectindicatoren Blz. 107
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 108
Prestatie-indicatoren Blz. 109
Wat mag het kosten? Blz. 110
Toelichting financiën Blz. 111
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 112
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 113
Wat zijn de risico’s? Blz. 114
2.1.4 Programma 4 - Onderwijs Blz. 115
Structuurgegevens Blz. 116
Het programma Onderwijs omvat de volgende taakvelden: Blz. 117
Programma-samenvatting Blz. 118
Omgevingsanalyse Blz. 119
Beleidsindicatoren BBV Blz. 120
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren BBV Blz. 121
Beleidskader programma Blz. 122
Wat willen we bereiken? Blz. 123
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 124
Prestatie-indicatoren Blz. 125
Wat mag het kosten? Blz. 126
Toelichting financiën Blz. 127
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 128
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 129
Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 130
Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 131
Wat zijn de risico’s? Blz. 132
Toelichting risico’s Blz. 133
2.1.5 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie * Blz. 134
Algemeen Blz. 135
Structuurgegevens Blz. 136
Het programma Sport, cultuur en recreatie omvat de volgende taakvelden: Blz. 137
Programma-samenvatting Blz. 138
Omgevingsanalyse Blz. 139
Analyse historische ontwikkeling kengetallen Blz. 140
Beleidsindicatoren BBV Blz. 141
Analyse beleidsindicatoren BBV Blz. 142
Beleidskader programma Blz. 143
Wat willen we bereiken? Blz. 144
Score effectindicatoren Blz. 145
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 146
Prestatie-indicatoren Blz. 147
Wat mag het kosten? Blz. 148
Toelichting financiën Blz. 149
Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 150
Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 151
Wat zijn de risico’s? Blz. 152
2.1.6 Programma 6 - Sociaal Domein Blz. 153
Structuurgegevens Blz. 154
Het programma Sociaal domein omvat de volgende taakvelden: Blz. 155
Programma-samenvatting Blz. 156
Omgevingsanalyse Blz. 157
Analyse historische ontwikkeling kengetallen Blz. 158
Beleidsindicatoren BBV Blz. 159
Analyse beleidsindicatoren BBV Blz. 160
Beleidskader programma Blz. 161
Wat willen we bereiken? Blz. 162
Score effectindicatoren Blz. 163
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 164
Prestatie-indicatoren Blz. 165
Wat mag het kosten? Blz. 166
Toelichting financiën Blz. 167
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 168
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 169
Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 170
Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 171
Wat zijn de risico’s? Blz. 172
Toelichting risico’s Blz. 173
2.1.7 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 174
Structuurgegevens Blz. 175
Het programma Volksgezondheid en milieu omvat de volgende taakvelden: Blz. 176
Programma-samenvatting Blz. 177
Omgevingsanalyse Blz. 178
Beleidsindicatoren BBV Blz. 179
Analyse beleidsindicatoren BBV Blz. 180
Beleidskader programma Blz. 181
Wat willen we bereiken? Blz. 182
Score effectindicatoren Blz. 183
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 184
Prestatie-indicatoren Blz. 185
Wat mag het kosten? Blz. 186
Toelichting financiën Blz. 187
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 188
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 189
Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 190
Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 191
Wat zijn de risico’s? Blz. 192
Toelichting risico’s Blz. 193
2.1.8 Programma 8 - Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 194
Structuurgegevens Blz. 195
Het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) omvat de volgende taakvelden: Blz. 196
Programma-samenvatting Blz. 197
Omgevingsanalyse Blz. 198
Analyse historische ontwikkeling kengetallen Blz. 199
Beleidsindicatoren BBV Blz. 200
Beleidsindicatoren Bouw- en Woningtoezicht Blz. 201
Beleidskader programma Blz. 202
Wat willen we bereiken? Blz. 203
Score effectindicatoren Blz. 204
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 205
Prestatie-indicatoren Blz. 206
Wat mag het kosten? Blz. 207
Toelichting financiën Blz. 208
Wat zijn de risico’s? Blz. 209
Hoofdstuk 2.2: Paragrafen Blz. 210
2.2.1 Lokale heffingen Blz. 211
Inleiding Blz. 212
Beleid Blz. 213
Toerekening overhead aan afvalstoffen- en rioolheffing Blz. 214
Toerekening overhead aan afvalstoffen- en rioolheffing (vervolg) Blz. 215
Belastingmaatregelen Blz. 216
Tariefontwikkeling (indicatief) Blz. 217
Hondenbelasting Blz. 218
Toelichting hondenbelasting Blz. 219
Precariobelasting Blz. 220
Toeristenbelasting Blz. 221
Afvalstoffenheffing Blz. 222
Toelichting afvalstoffenheffing Blz. 223
Tarieven afvalstoffenheffing 2023 Blz. 224
Rioolheffing Blz. 225
Toelichting rioolheffing Blz. 226
Tarieven rioolheffing 2023 Blz. 227
Kwijtschelding Blz. 228
Nieuw beleid rijk Blz. 229
Leges en rechten Blz. 230
Toelichting leges en rechten Blz. 231
Ontwikkeling woonlasten binnen Parkstad gemeenten Blz. 232
Toelichting Ontwikkeling woonlasten Blz. 233
2.2.3 Financiering Blz. 234
Algemeen Blz. 235
Risicobeheer Blz. 236
Renterisico op vlottende schuld Blz. 237
Toelichting renterisico op vlottende schuld Blz. 238
Renterisico op vaste schuld Blz. 239
Kredietrisico's Blz. 240
Toelichting op kredietrisico's Blz. 241
Liquiditeitenrisico's en financieringsbehoefte Blz. 242
Toelichting liquiditeitenrisico's Blz. 243
Koersrisico's Blz. 244
Toelichting koersrisico's Blz. 245
Debiteurenrisico's Blz. 246
Leningenportefeuille Blz. 247
Toelichting leningenportefeuille Blz. 248
Kasbeheer Blz. 249
Economische verwachtingen en rentevisie Blz. 250
Toelichting rentelast Blz. 251
EMU-saldo Blz. 252
Geprognotiseerde balans Blz. 253
2.2.4 Verbonden partijen Blz. 254
Algemeen Blz. 255
Wat zijn verbonden partijen? Blz. 256
Waarom samenwerkingsverbanden Blz. 257
Tabel Ad1 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 258
Tabel Ad 3.1. Venootschappen Blz. 259
Tabel Ad 3.2 Professioneel gesubsidieerde instellingen Blz. 260
Detailinformatie per verbonden partij Blz. 261
2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 262
Algemeen Blz. 263
Toelichting algemeen Blz. 264
Soort kapitaalgoed Blz. 265
Toelichting beleidskader per kapitaalgoed Blz. 266
Onderhoud wegen Blz. 267
Onderhoud groen Blz. 268
Riolering en waterhuishouding Blz. 269
Onderhoud elementenbeheer Blz. 270
Reiniging Blz. 271
Onderhoud gebouwen Blz. 272
2.2.6 Grondbeleid Blz. 273
Beleidskader Blz. 274
Verwerving en beheer Blz. 275
Planontwikkeling Blz. 276
Financieel kader Blz. 277
2.2.7 Weerstandvermogen en risicobeheersing Blz. 278
Algemeen Blz. 279
Weerstandsbehoefte Blz. 280
Weerstandsbehoefte - vervolg Blz. 281
Weerstandscapaciteit Blz. 282
Weerstandscapaciteit - vervolg Blz. 283
Weerstandsratio Blz. 284
Weerstandsratio - vervolg Blz. 285
Verplichte BBV Kengetallen Blz. 286
Geprognotiseerde balans Blz. 287
Analyse financiële situatie Blz. 288
2.2.9 Duurzaamheid Blz. 289
Duurzaamheid Blz. 290
2.2.10 Rechtmatigheid Blz. 291
Inleiding Blz. 292
Controleprotocol Blz. 293
Key2Control Blz. 294
Wat gaan we doen in 2023? Blz. 295
2.2.11 Vluchtelingencrisis Blz. 296
Algemeen Blz. 297
Hoofdstuk 3: Financieel Blz. 298
3.1 Overzicht van baten en lasten Blz. 299
Algemeen Blz. 300
Tabel meerjarige ramingen van de baten en lasten 2021-2024 Blz. 301
3.2 Uitgangspunten van de ramingen Blz. 302
Algemeen Blz. 303
Kerngegevens Blz. 304
Indexering lasten Blz. 305
Indexering verbonden partijen Blz. 306
Indexering salarislasten ambtelijke organisatie Blz. 307
Toelichting indexering salarislasten ambtelijke organisatie Blz. 308
Indexering professionele welzijnsinstellingen Blz. 309
Rente Blz. 310
Onvoorzien Blz. 311
Kostendekkendheid afvalstoffen en rioolheffing Blz. 312
3.3 Financiële positie Blz. 313
3.3.1 Financiële gevolgen bestaand beleid Blz. 314
Algemeen Blz. 315
3.3.2 Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Blz. 316
3.3.2 Overzicht geraamde incidentele lasten en baten Blz. 317
Specificatie incidentele lasten en baten per programma 2023-2026 Blz. 318
Specificatie incidentele baten per programma 2023-2026 (vervolg) Blz. 319
Specificatie structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2023-2026 Blz. 320
Specificatie structurele meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2022-2025 Blz. 321
Recapitulatie begrotingsevenwicht 2023 Blz. 322
Financieel toezicht Blz. 323
Evenwicht in de begroting Blz. 324
Structureel begrotingsevenwicht Blz. 325
Reel begrotingsevenwicht Blz. 326
3.3.3 Investeringen Blz. 327
Algemeen Blz. 328
Toelichting algemeen Blz. 329
3.3.4 Reserves en voorzieningen Blz. 330
Algemeen Blz. 331
Toelichting algemeen Blz. 332
3.3.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 333
Algemeen Blz. 334
3.3.6 Algemene baten en lasten Blz. 335
Algemeen Blz. 336
Tabel lasten 2021-2024 Blz. 337
3.3.7 EMU-saldo Blz. 338
Algemeen Blz. 339
3.3.8 Beoordeling financiële positie Blz. 340
Algemeen Blz. 341
Vaststellingsbesluit Blz. 342
Vaststellingsbesluit begroting 2023 - 2026 Blz. 343
Vaststellingsbesluit begroting 2023 Blz. 344
Tabellen incidentele en structurele lasten en baten per programma 2023 Blz. 345
Tabellen nieuw beleid 2023 Blz. 346
Bijlagen Blz. 347
1. Conversietabel programma's / Taakvelden / Producten Blz. 348
Algemeen Blz. 349
2. Lasten en baten per taakveld Blz. 350
Toelichting wijzigingen taakvelden per 1-1-2023 Blz. 351
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden: Blz. 352
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 353
Taakveld 0.01 - Bestuur Blz. 354
Taakveld 0.10 - Mutaties reserves Blz. 355
Taakveld 0.20 - Burgerzaken Blz. 356
Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 357
Taakveld 0.40 - Overhead Blz. 358
Taakveld 0.50 - Treasury Blz. 359
Taakveld 0.61 - OZB-woningen Blz. 360
Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen Blz. 361
Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting Blz. 362
Taakveld 0.64 Belastingen overig Blz. 363
Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 364
Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten Blz. 365
Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 366
Programma 1 - Veiligheid omvat de volgende taakvelden: Blz. 367
Programma 1 - Veiligheid Blz. 368
Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer Blz. 369
Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid Blz. 370
Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat omvat de volgende taakvelden: Blz. 371
Programma 2 - Verkeer en Vervoer Blz. 372
Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer Blz. 373
Taakveld 2.20 - Parkeren Blz. 374
Taakveld 2.30 - Recreatieve havens Blz. 375
Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen Blz. 376
Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer Blz. 377
Programma 3 - Economie omvat de volgende taakvelden: Blz. 378
Programma 3 - Economie Blz. 379
Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling Blz. 380
Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 381
Taakveld 3.30 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 382
Taakveld 3.40 - Economische promotie Blz. 383
Programma 4 - Onderwijs omvat de volgende taakvelden: Blz. 384
Programma 4 - Onderwijs Blz. 385
Taakveld 4.10 - Openbaar basisonderwijs Blz. 386
Taakveld 4.20 - Onderwijshuisvesting Blz. 387
Taakveld 4.30 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 388
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie omvat de volgende taakvelden: Blz. 389
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 390
Taakveld 5.10 - Sportbeleid en activering Blz. 391
Taakveld 5.20 - Sportaccommodaties Blz. 392
Taakveld 5.30 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 393
Taakveld 5.40 - Musea Blz. 394
Taakveld 5.50 - Cultureel erfgoed Blz. 395
Taakveld 5.60 - Media Blz. 396
Taakveld 5.70 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 397
Programma 6 - Sociaal Domein omvat de volgende taakvelden: Blz. 398
Programma 6 - Sociaal Domein Blz. 399
Taakveld 6.10 - Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 400
Taakveld 6.20 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (voorheen Wijkteams) Blz. 401
Taakveld 6.30 - Inkomensregelingen Blz. 402
Taakveld 6.40 WSW en beschut werk - (voorheen Begeleide participatie) Blz. 403
Taakveld 6.50 - Arbeidsparticipatie Blz. 404
Taakveld 6.60 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 405
Taakveld 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023) Blz. 406
Taakveld 671.a - Huishoudelijke hulp (WMO) Blz. 407
Taakveld 6.71b - Begeleiding (WMO) Blz. 408
Taakveld 6.71c - Dagbesteding (WMO) Blz. 409
Taakveld 6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO) Blz. 410
Taakveld 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023) Blz. 411
Taakveld 6.72a - Jeugdhulp begeleiding Blz. 412
Taakveld 6.72b - Jeugdhulp behandeling Blz. 413
Taakveld 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding Blz. 414
Taakveld 6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig Blz. 415
Taakveld 6.73a - Pleegzorg Blz. 416
Taakveld 6.73b - Gezinsgericht Blz. 417
Taakveld 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig Blz. 418
Taakveld 6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Blz. 419
Taakveld 6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Blz. 420
Taakveld 6.74c - Gesloten plaatsing Blz. 421
Taakveld 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023) Blz. 422
Taakveld 6.81a - Beschermd wonen (WMO) Blz. 423
Taakveld 6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Blz. 424
Taakveld 6.82 - Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023) Blz. 425
Taakveld 6.82a - Jeugdbescherming Blz. 426
Taakveld 6.82b - Jeugdreclassering Blz. 427
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu omvat de volgende taakvelden: Blz. 428
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu Blz. 429
Taakveld 7.10 - Volksgezondheid Blz. 430
Taakveld 7.20 - Riolering Blz. 431
Taakveld 7.30 - Afval Blz. 432
Taakveld 7.40 - Milieubeheer Blz. 433
Taakveld 7.50 - Begraafplaatsen en crematoria Blz. 434
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) omvat de volgende taakvelden: Blz. 435
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 436
Taakveld 8.10 - Ruimtelijke ordening Blz. 437
Taakveld 8.20 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 438
Taakveld 8.30 - Wonen en bouwen Blz. 439
3. Investeringsplannen 2023 Blz. 440
I. Uitbreidingsinvesteringen 2023 (excl. riolen en ICT plan) Blz. 441
II. Vervangingsinvesteringen 2023 (excl. riolen en ICT plan) Blz. 442
III. Investeringen Riolen 2023 Blz. 443
IV. Gedekte investeringen 2023 (duurzame MOP's en MIP's) Blz. 444
4. Reserves en voorzieningen 2023-2026 Blz. 445
Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2023 Blz. 446
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2024-2026 Blz. 447
Bijlage 4C - Omschrijving reserves en voorzieningen Blz. 448
5. Algemene uitkering 2023-2026 Blz. 449
Bijlage 5 - Algemene uitkering Blz. 450
6. Toelichting verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen) Blz. 451
Onderdeel Gemeenschappelijke Regelingen Blz. 452
1. Anti-discriminatievoorziening - Centrumgemeente Maastricht Blz. 453
1. Toelichting Anti-disciminatievoorziening Blz. 454
1. Toelichting financiële risico's Anti-discriminiatievoorziening Blz. 455
2. Bestuursovereenkomst informele zorg - Gemeente Heerlen Blz. 456
2. Toelichting Bestuursovereenkomst informele zorg Blz. 457
2. Toelichting financiële risico's Bestuursovereenkomst informele zorg Blz. 458
3. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) - Roermond Blz. 459
3. Toelichting BsGW Blz. 460
3. Toelichting financieel BsGW Blz. 461
4. Bureau VSV (leerplicht) - Centrumgemeente Heerlen Blz. 462
4. Toelichting Bureau VSV Blz. 463
4. Toelichting financiële risico's Bureau VSV Blz. 464
5. Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015 - Centrumgemeente Heerlen Blz. 465
5. Toelichting Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015 Blz. 466
5. Toelichting financiële risico's Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015 Blz. 467
6. GGD Zuid-Limburg - Geleen Blz. 468
6. Toelichting GGD Zuid-Limburg Blz. 469
6. Toelichting financiële risico's GGD Zuid-Limburg Blz. 470
7. Het Gegevenshuis - Landgraaf Blz. 471
7. Toelichting Het Gegevenshuis Blz. 472
7. Toelichting financiële risico's Het Gegevenshuis Blz. 473
8. Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg - Centrumgemeente Maastricht Blz. 474
8. Toelichting Inkoop jeugdzorg Zuid-Limburg Blz. 475
8. Toelichting financiële risico's Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg Blz. 476
9. ISD BOL (Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf) - Brunssum Blz. 477
9. Toelichting ISD BOL Blz. 478
9. Toelichting financiële risico's ISD BOL Blz. 479
10. Kredietbank Limburg - Geleen Blz. 480
10. Toelichting Kredietbank Limburg Blz. 481
10. Toelichting financiële risico's Kredietbank Limburg Blz. 482
11. Omnibuzz - Sittard Blz. 483
11. Toelichting Omnibuzz Blz. 484
11. Toelichting financiële risico's Omnibuzz Blz. 485
12. Parkstad IT (PIT) - Centrumgemeente Heerlen Blz. 486
12. Toelichting Parkstad IT Blz. 487
12. Toelichting financiële risico's Parkstad IT Blz. 488
13. Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) - Maastricht Blz. 489
13. Toelichting RUD Blz. 490
13. Toelichting financiële risico's RUD Blz. 491
14. Reinigingsdiensten Rd4 - Heerlen Blz. 492
14. Toelichting Reinigingsdiensten Rd4 Blz. 493
14. Toelichting financiële risico's Reinigingsdiensten Rd4 Blz. 494
15. Stadsregio Parkstad Limburg - Heerlen Blz. 495
15. Toelichting Stadsregio Parkstad Limburg Blz. 496
15. Toelichting financiële risico's Parkstad Limburg Blz. 497
16. Veiligheidsregio Zuid-Limburg Blz. 498
16. Toelichting Veiligheidsregio Zuid-Limburg Blz. 499
16. Toelichting financiële risico's Veiligheidsregio Zuid-Limburg Blz. 500
17. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) - Heerlen Blz. 501
17. Toelichting WOZL Blz. 502
17. Toelichting financiële risico's WOZL Blz. 503
18. Werkgevers Service Punt (WSP) - Heerlen Blz. 504
18. Toelichting WSP Blz. 505
18. Toelichting financiële risico's WSP Blz. 506
Onderdeel Stichtingen en Verenigingen Blz. 507
Onderdeel Coöperaties/Vennootschappen Blz. 508
1. Bank Nederlandse Gemeenten - Den Haag Blz. 509
1. Toelichting Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 510
1. Toelichting financiële risico's Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 511
2. Bodemzorg Limburg B.V. - Maastricht Blz. 512
2. Toelichting Bodemzorg Limburg BV Blz. 513
2. Toelichting financiële risico's Bodemzorg Limburg BV Blz. 514
3. Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch Blz. 515
3. Toelichting Enexis Holding NV Blz. 516
3. Toelichting financiële risico's Enexis Holding NV Blz. 517
4. IBA Parkstad B.V. - Heerlen Blz. 518
4. Toelichting IBA Parkstad BV Blz. 519
4. Toelichting financiële risico's IBA Parkstad BV Blz. 520
5. Reinigingsdienst Rd4 N.V. - Heerlen Blz. 521
5. Toelichting Reinigingsdienst Rd4 N.V. Blz. 522
5. Toelichting financiële risico's Reinigingsdienst Rd4 NV Blz. 523
6. Special Purpose Vehicles - 's Hertogenbosch Blz. 524
6. Toelichting Special Purpose Vehicles Blz. 525
6. Toelichting financieel CSV Amsterdam BV Blz. 526
6. Toelichting financieel Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV Blz. 527
6. Toelichting financieel Special Purpose Vehicles Blz. 528
7. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (WML) - Maastricht Blz. 529
7. Toelichting WML Blz. 530
7. Toelichting financiële risico's WML Blz. 531
8. Woonwijzerwinkel B.V. - Kerkrade Blz. 532
8. Toelichting Woonwijzerwinkel BV Blz. 533
8. Toelichting financiële risico's Woonwijzerwinkel BV Blz. 534
9. Sportbedrijf Landgraaf B.V. - Landgraaf Blz. 535
9. Toelichting Sportbedrijf Landgraaf BV Blz. 536
9. Toelichting financiële risico's Sportbedrijf Landgraaf BV Blz. 537
7. Onderzoeken 213A Blz. 538
Algemeen Blz. 539
8. Planning opdrachten vanuit coalitieprogramma Blz. 540
Algemeen Blz. 541
9. Lijst van afkortingen Blz. 542
Lijst van afkortingen Blz. 543
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap