8. Planning opdrachten vanuit coalitieprogramma

Bij het aanbieden van het coalitieprogramma aan de raad op 31 mei 2022 heeft u als raad ook het college opdracht gegeven uitvoering te geven aan de in dit convenant geformuleerde ambities en opdrachten.

In het college hebben wij de verschillende opdrachten in de tijd weggezet tussen nu en 2026. Veel zaken zijn al in de begroting 2023 verwerkt maar uiteraard zijn er ook zaken die pas later ingepland zijn of die een langere voorbereidingstijd vragen. 

Daarnaast zijn er zaken die over de gehele raadsperiode een punt van aandacht blijven. Dat zijn vaak onderwerpen als “aandacht blijven houden voor…”. Om aan te geven dat we daar de hele periode aandacht aan schenken is de deadline in dat soort gevallen op mei 2026 gezet. 

Bij de standaard verantwoordingsmomenten in het kader van de P&C-cyclus zullen wij u steeds informeren over de voortgang. 

deel 1