3. Investeringsplannen 2022

I. UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2022 (excl. riolen en ICT plan)
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld Investeringsbedrag Afschrijvings- Structurele jaarlasten EN/MN *
nummer incl. B.T.W. termijn incl. B.T.W.
1. Transformatie investeringsbudget Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 810 3.500.000 35 jr. 100.000 MN
2. Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat Verkeer, vervoer en waterstaat 210 500.000 35 jr. 14.286 MN
3. Verkeersveiligheidsprojecten Verkeer, vervoer en waterstaat 210 150.000 25 jr. 6.000 MN
4. Uitvoering duurzame instandhouding bossen fase 2 Sport, cultuur en recreatie 570 250.000 50 jr. 5.000 MN
Totaal uitbreidingsinvesteringen 2022 4.400.000 125.286
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappleijk nut
II. VERVANGINGSINVESTERINGEN 2022 (excl. riolen en ICT plan)
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld Investeringsbedrag Afschrijvings- Structurele jaarlasten EN/MN *
nummer incl. B.T.W. termijn incl. B.T.W.
1. Reservering ICT plan Bedrijfsvoering 40 81.416 5 jr 16.283 EN
2. Airco’s Bedrijfsvoering 40 25.443 10 jr 2.544 EN
3. Datacommunicatie Bedrijfsvoering 40 20.354 5 jr. 4.071 EN
4. Bouwkundige aanpassingen Bedrijfsvoering 40 25.443 5 jr. 5.089 EN
5. Werkplekken Bedrijfsvoering 40 45.797 15 jr. 3.053 EN
6 Digitaal werken en licenties Bedrijfsvoering 40 91.593 5 jr. 18.319 EN
7. Gedeelte wagenpark BOR Bedrijfsvoering 40 104.043 7jr. 12.720 EN
8. Daken Emile Erensplein Bedrijfsvoering 40 19.373 5 jr. 3.875 EN
9. Vervanging OV-armaturen Verkeer, vervoer en waterstaat 210 230.000 40 jr. 5.750 MN
10. Vervanging OV-lichtmasten Verkeer, vervoer en waterstaat 210 10.000 40 jr. 250 MN
11. Vervangingsinvesteringen wegen Verkeer, verver en waterstaat 210 589.877 35 jr. 16.854 MN
Totaal vervangingsinvesteringen 2022 1.243.339 88.808
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappleijk nut
III. INVESTERINGEN riolen en ICT plan 2022
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld Investeringsbedrag Afschrijvings- Structurele jaarlasten EN/MN *
nummer incl. B.T.W. termijn incl. B.T.W.
1. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 6.000 15 jr. 400 EN
2. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 141.000 35 jr. 4.029 EN
3. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 5.761.000 70 jr. 82.300 EN
Totaal riolen en ICT plan investeringen 2022 5.908.000 86.729
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappleijk nut