Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2022 - 2025
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2022 - 2025
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Samenvatting
    1. Blz. 5 Samenvatting
   2. Blz. 6 Vaststellingsbesluit
    1. Blz. 7 Vaststellingsbesluit begroting 2022
    2. Blz. 8 Tabellen incidentele en structurele lasten en baten per programma 2022
  3. Blz. 9 Hoofdstuk 1: Algemeen
   1. Blz. 10 1.1 Aanbieding
    1. Blz. 11 Aanbieding
   2. Blz. 12 1.2 Leeswijzer
    1. Blz. 13 Leeswijzer
   3. Blz. 14 1.3 Ontwikkelingen begrotingssaldo
    1. Blz. 15 1.3.1 Meerjarenraming primitieve begroting
    2. Blz. 16 1.3.2 Meerjarenraming Kadernota 2022
    3. Blz. 17 1.3.3 Vastgestelde beleidsalternatieven Kadernota 2022-2023
    4. Blz. 18 1.3.4 Budgettaire mutaties na vaststelling kadernota 2022
   4. Blz. 19 1.4 Formeel en structureel meerjarig begrotingsevenwicht
    1. Blz. 20 1.4.1 Formeel begrotingssaldo 2022-2025
    2. Blz. 21 1.4.2 Structureel en reëel begrotingssaldo 2022 en meerjarenraming 2023-2025
   5. Blz. 22 1.5 Weerstandscapaciteit, -behoefte en -ratio's
    1. Blz. 23 Weerstandscapaciteit - behoefte en -ratio's
   6. Blz. 24 1.6 Tarieven
    1. Blz. 25 Tarieven
   7. Blz. 26 1.7 Voorstel te dekken ruimtevragen voor nieuw beleid
    1. Blz. 27 Voorstel aan de raad
  4. Blz. 28 Hoofdstuk 2.1: Programma's
   1. Blz. 29 2.1.0 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 30 Structuurgegevens
    2. Blz. 31 Programma Bestuur en ondersteuning omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 32 Programma-samenvatting
    4. Blz. 33 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 34 Analyse historische ontwikkeling kengetallen
    6. Blz. 35 Beleidsindicatoren (BBV)
    7. Blz. 36 Analyse historische ontwikkeling beleidsindicatoren
    8. Blz. 37 Beleidskader programma
    9. Blz. 38 Wat willen wij bereiken?
    10. Blz. 39 Score effectindicatoren
    11. Blz. 40 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
    12. Blz. 41 Prestatie-indicatoren voor 2022
    13. Blz. 42 Wat mag het kosten?
    14. Blz. 43 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021
    15. Blz. 44 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 45 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    17. Blz. 46 Wat zijn de risico's?
    18. Blz. 47 Toelichting risico’s
   2. Blz. 48 2.1.1 Programma 1 - Veiligheid
    1. Blz. 49 Structuurgegevens
    2. Blz. 50 Het programma Veiligheid omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 51 Programma-samenvatting
    4. Blz. 52 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 53 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 54 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 55 Beleidskader programma
    8. Blz. 56 Wat willen we bereiken?
    9. Blz. 57 Score effectindicatoren
    10. Blz. 58 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
    11. Blz. 59 Prestatie-indicatoren voor 2022
    12. Blz. 60 Wat mag het kosten?
    13. Blz. 61 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021
    14. Blz. 62 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    15. Blz. 63 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 64 Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    17. Blz. 65 Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    18. Blz. 66 Wat zijn de risico's?
   3. Blz. 67 2.1.2 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 68 Structuurgegevens
    2. Blz. 69 Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 70 Programma-samenvatting
    4. Blz. 71 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 72 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    6. Blz. 73 Beleidsindicatoren BBV
    7. Blz. 74 Beleidskader programma
    8. Blz. 75 Wat willen we bereiken?
    9. Blz. 76 Score effectindicatoren
    10. Blz. 77 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
    11. Blz. 78 Prestatie-indicatoren voor 2022
    12. Blz. 79 Wat mag het kosten?
    13. Blz. 80 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021
    14. Blz. 81 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    15. Blz. 82 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 83 Wat zijn de risico’s?
   4. Blz. 84 2.1.3 Programma 3 - Economie
    1. Blz. 85 Structuurgegevens
    2. Blz. 86 Het programma Economie omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 87 Programma-samenvatting
    4. Blz. 88 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 89 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 90 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 91 Beleidskader programma
    8. Blz. 92 Wat willen we bereiken?
    9. Blz. 93 Score effectindicatoren
    10. Blz. 94 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
    11. Blz. 95 Prestatie-indicatoren voor 2022
    12. Blz. 96 Wat mag het kosten?
    13. Blz. 97 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021
    14. Blz. 98 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    15. Blz. 99 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 100 Wat zijn de risico’s?
   5. Blz. 101 2.1.4 Programma 4 - Onderwijs
    1. Blz. 102 Structuurgegevens
    2. Blz. 103 Het programma Onderwijs omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 104 Programma-samenvatting
    4. Blz. 105 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 106 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 107 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 108 Beleidskader programma
    8. Blz. 109 Wat willen we bereiken?
    9. Blz. 110 Score effectindicatoren
    10. Blz. 111 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
    11. Blz. 112 Prestatie-indicatoren voor 2022
    12. Blz. 113 Wat mag het kosten?
    13. Blz. 114 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021
    14. Blz. 115 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    15. Blz. 116 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 117 Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    17. Blz. 118 Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    18. Blz. 119 Wat zijn de risico’s?
   6. Blz. 120 2.1.5 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie *
    1. Blz. 121 Algemeen
    2. Blz. 122 Structuurgegevens
    3. Blz. 123 Het programma Sport, cultuur en recreatie omvat de volgende taakvelden:
    4. Blz. 124 Programma-samenvatting
    5. Blz. 125 Omgevingsanalyse
    6. Blz. 126 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 127 Beleidsindicatoren BBV
    8. Blz. 128 Beleidskader programma
    9. Blz. 129 Wat willen we bereiken?
    10. Blz. 130 Score effectindicatoren
    11. Blz. 131 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
    12. Blz. 132 Prestatie-indicatoren voor 2022
    13. Blz. 133 Wat mag het kosten?
    14. Blz. 134 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021
    15. Blz. 135 Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    16. Blz. 136 Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    17. Blz. 137 Wat zijn de risico’s?
   7. Blz. 138 2.1.6 Programma 6 - Sociaal Domein
    1. Blz. 139 Structuurgegevens
    2. Blz. 140 Het programma Sociaal domein omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 141 Programma-samenvatting
    4. Blz. 142 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 143 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 144 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 145 Beleidskader programma
    8. Blz. 146 Wat willen we bereiken?
    9. Blz. 147 Score effectindicatoren
    10. Blz. 148 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
    11. Blz. 149 Prestatie-indicatoren voor 2022
    12. Blz. 150 Wat mag het kosten?
    13. Blz. 151 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021
    14. Blz. 152 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    15. Blz. 153 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 154 Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    17. Blz. 155 Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    18. Blz. 156 Wat zijn de risico’s?
    19. Blz. 157 Toelichting risico’s
   8. Blz. 158 2.1.7 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 159 Structuurgegevens
    2. Blz. 160 Het programma Volksgezondheid en milieu omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 161 Programma-samenvatting
    4. Blz. 162 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 163 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 164 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 165 Beleidskader programma
    8. Blz. 166 Wat willen we bereiken?
    9. Blz. 167 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
    10. Blz. 168 Score effectindicatoren
    11. Blz. 169 Prestatie-indicatoren voor 2022
    12. Blz. 170 Wat mag het kosten?
    13. Blz. 171 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021
    14. Blz. 172 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    15. Blz. 173 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 174 Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    17. Blz. 175 Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties
    18. Blz. 176 Wat zijn de risico’s?
    19. Blz. 177 Toelichting risico’s
   9. Blz. 178 2.1.8 Programma 8 - Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 179 Structuurgegevens
    2. Blz. 180 Het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) omvat de volgende taakvelden:
    3. Blz. 181 Programma-samenvatting
    4. Blz. 182 Omgevingsanalyse
    5. Blz. 183 Beleidsindicatoren BBV
    6. Blz. 184 Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren
    7. Blz. 185 Beleidskader programma
    8. Blz. 186 Wat willen we bereiken?
    9. Blz. 187 Score effectindicatoren
    10. Blz. 188 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
    11. Blz. 189 Prestatie-indicatoren voor 2022
    12. Blz. 190 Wat mag het kosten?
    13. Blz. 191 Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021
    14. Blz. 192 Bijdrage aan Verbonden Partijen
    15. Blz. 193 Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen
    16. Blz. 194 Wat zijn de risico’s?
    17. Blz. 195 Toelichting risico’s
  5. Blz. 196 Hoofdstuk 2.2: Paragrafen
   1. Blz. 197 2.2.1 Lokale heffingen
    1. Blz. 198 Inleiding
    2. Blz. 199 Beleid
    3. Blz. 200 Heffingen
    4. Blz. 201 Belastingmaatregelen
    5. Blz. 202 Tariefontwikkeling (indicatief)
    6. Blz. 203 Hondenbelasting
    7. Blz. 204 Toelichting hondenbelasting
    8. Blz. 205 Precariobelasting
    9. Blz. 206 Toeristenbelasting
    10. Blz. 207 Afvalstoffenheffing
    11. Blz. 208 Toelichting afvalstoffenheffing
    12. Blz. 209 Tarieven afvalstoffenheffing 2022
    13. Blz. 210 Rioolheffing
    14. Blz. 211 Toelichting rioolheffing
    15. Blz. 212 Tarieven rioolheffing 2022
    16. Blz. 213 Kwijtschelding
    17. Blz. 214 Leges en rechten
    18. Blz. 215 Toelichting leges en rechten
    19. Blz. 216 Ontwikkeling woonlasten binnen Parkstad gemeenten
    20. Blz. 217 Toelichting Ontwikkeling woonlasten
   2. Blz. 218 2.2.2 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 219 Algemeen
     1. Blz. 220 Algemeen
    2. Blz. 221 Organisatie & Personeel
     1. Blz. 222 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 223 Omgevingsanalyse
     3. Blz. 224 Doelen
     4. Blz. 225 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
     5. Blz. 226 Prestatie indicatoren voor 2022
     6. Blz. 227 Wat mag het kosten?
     7. Blz. 228 Wat zijn de risico's?
     8. Blz. 229 Toelichting risico's
    3. Blz. 230 Communicatie
     1. Blz. 231 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 232 Doelen
     3. Blz. 233 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
     4. Blz. 234 Prestatie indicatoren voor 2022
     5. Blz. 235 Wat mag het kosten?
     6. Blz. 236 Wat zijn de risico's?
    4. Blz. 237 Juridische zaken (inclusief privacy)
     1. Blz. 238 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 239 Omgevingsanalyse
     3. Blz. 240 Doelen
     4. Blz. 241 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
     5. Blz. 242 Prestatie indicatoren voor 2022
     6. Blz. 243 Wat mag het kosten?
     7. Blz. 244 Wat zijn de risico's?
     8. Blz. 245 Toelichting risico
    5. Blz. 246 Ontwikkeling van de informatievoorziening
     1. Blz. 247 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 248 Doelen
     3. Blz. 249 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
     4. Blz. 250 Prestatie indicatoren voor 2022
     5. Blz. 251 Wat mag het kosten?
     6. Blz. 252 Wat zijn de risico's?
     7. Blz. 253 Toelichting risico's
    6. Blz. 254 Planning & Control
     1. Blz. 255 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 256 Doelen
     3. Blz. 257 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
     4. Blz. 258 Wat mag het kosten?
     5. Blz. 259 Wat zijn de risico's?
     6. Blz. 260 Toelichting risico's
    7. Blz. 261 Huisvesting en services
     1. Blz. 262 Inleiding
     2. Blz. 263 Wat willen we bereiken?
     3. Blz. 264 Doelen
     4. Blz. 265 Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
     5. Blz. 266 Prestatie indicatoren voor 2022
     6. Blz. 267 Wat mag het kosten?
     7. Blz. 268 Wat zijn de risico's?
     8. Blz. 269 Toelichting risico's
   3. Blz. 270 2.2.3 Financiering
    1. Blz. 271 Algemeen
    2. Blz. 272 Risicobeheer
    3. Blz. 273 Renterisico op vlottende schuld
    4. Blz. 274 Toelichting renterisico op vlottende schuld
    5. Blz. 275 Renterisico op vaste schuld
    6. Blz. 276 Kredietrisico's
    7. Blz. 277 Toelichting op kredietrisico's
    8. Blz. 278 Liquiditeitenrisico's
    9. Blz. 279 Toelichting liquiditeitenrisico's
    10. Blz. 280 Koersrisico's
    11. Blz. 281 Toelichting koersrisico's
    12. Blz. 282 Debiteurenrisico's
    13. Blz. 283 Leningenportefeuille
    14. Blz. 284 Toelichting leningenportefeuille
    15. Blz. 285 Kasbeheer
    16. Blz. 286 Economische verwachtingen *
    17. Blz. 287 Rentevisie en 1% Rente-indicator
    18. Blz. 288 EMU-saldo
    19. Blz. 289 Geprognotiseerde balans
   4. Blz. 290 2.2.4 Verbonden partijen
    1. Blz. 291 Algemeen
    2. Blz. 292 Wat zijn verbonden partijen?
    3. Blz. 293 Waarom samenwerkingsverbanden
    4. Blz. 294 Tabel Ad1 Gemeenschappelijke regelingen
    5. Blz. 295 Tabel Ad 3. Coöperaties en venootschappen
    6. Blz. 296 Detailinformatie per verbonden partij
   5. Blz. 297 2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 298 Algemeen
    2. Blz. 299 Toelichting algemeen
    3. Blz. 300 Soort kapitaalgoed
    4. Blz. 301 Toelichting beleidskader per kapitaalgoed
    5. Blz. 302 Onderhoud wegen
    6. Blz. 303 Onderhoud groen
    7. Blz. 304 Riolering en waterhuishouding
    8. Blz. 305 Onderhoud elementenbeheer
    9. Blz. 306 Reiniging
    10. Blz. 307 Onderhoud gebouwen
   6. Blz. 308 2.2.6 Grondbeleid
    1. Blz. 309 Beleidskader
    2. Blz. 310 Verwerving en beheer
    3. Blz. 311 Planontwikkeling
    4. Blz. 312 Financieel kader
   7. Blz. 313 2.2.7 Weerstandvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 314 Algemeen
    2. Blz. 315 Algemeen deel 2
    3. Blz. 316 Weerstandscapaciteit
    4. Blz. 317 Weerstandsratio
    5. Blz. 318 Normering van de ratio's
    6. Blz. 319 Normering van de ratio's (vervolg)
    7. Blz. 320 Verplichte BBV Kengetallen
    8. Blz. 321 Toelichting Verplichte BBV Kengetallen
    9. Blz. 322 Geprognotiseerde balans
    10. Blz. 323 Analyse financiële situatie
  6. Blz. 324 Hoofdstuk 3: Financieel
   1. Blz. 325 3.1 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 326 Algemeen
    2. Blz. 327 Tabel meerjarige ramingen van de baten en lasten 2021-2024
   2. Blz. 328 3.2 Uitgangspunten van de ramingen
    1. Blz. 329 Algemeen
    2. Blz. 330 Kerngegevens
    3. Blz. 331 Indexering lasten
    4. Blz. 332 Indexering verbonden partijen
    5. Blz. 333 Indexering salarislasten ambtelijke organisatie
    6. Blz. 334 Toelichting indexering salarislasten ambtelijke organisatie
    7. Blz. 335 Indexering professionele welzijnsinstellingen
    8. Blz. 336 Rente
    9. Blz. 337 Onvoorzien
    10. Blz. 338 Kostendekkendheid afvalstoffen en rioolheffing
   3. Blz. 339 3.3 Financiële positie
    1. Blz. 340 3.3.1 Financiële gevolgen bestaand beleid
     1. Blz. 341 Algemeen
    2. Blz. 342 3.3.2 Overzicht geraamde incidentele baten en lasten
     1. Blz. 343 Algemeen
     2. Blz. 344 3.3.2 Overzicht geraamde incidentele laste en baten
     3. Blz. 345 Specificatie incidentele baten 2022-2025
     4. Blz. 346 Specificatie incidentele lasten 2022-2025
     5. Blz. 347 Specificatie structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2022-2025
     6. Blz. 348 Specificatie structurele meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2022-2025
     7. Blz. 349 Recapitulatie begrotingsevenwicht 2022
     8. Blz. 350 Financieel toezicht
     9. Blz. 351 Evenwicht in de begroting
     10. Blz. 352 Structureel begrotignsevenwicht
     11. Blz. 353 Reel begrotingsevenwicht
    3. Blz. 354 3.3.3 Investeringen
     1. Blz. 355 Algemeen
     2. Blz. 356 Toelichting algemeen
    4. Blz. 357 3.3.4 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 358 Algemeen
     2. Blz. 359 Toelichting algemeen
    5. Blz. 360 3.3.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
     1. Blz. 361 Algemeen
    6. Blz. 362 3.3.6 Algemene baten en lasten
     1. Blz. 363 Algemeen
     2. Blz. 364 Tabel lasten 2021-2024
    7. Blz. 365 3.3.7 EMU-saldo / geprognotiseerde balans
     1. Blz. 366 Algemeen
    8. Blz. 367 3.3.8 Beoordeling financiële positie
     1. Blz. 368 Algemeen
  7. Blz. 369 Bijlagen
   1. Blz. 370 1. Conversietabel programma's / Taakvelden / Producten
    1. Blz. 371 Algemeen
   2. Blz. 372 2. Lasten en baten per taakveld
    1. Blz. 373 Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
    2. Blz. 374 Taakveld 001 - Bestuur
    3. Blz. 375 Toelichting TV 001
    4. Blz. 376 Taakveld 010 - Mutaties reserves
    5. Blz. 377 Toelichting TV 010
    6. Blz. 378 Taakveld 020 - Burgerzaken
    7. Blz. 379 Toelichting TV 020
    8. Blz. 380 Taakveld 040 - Overhead
    9. Blz. 381 Toelichting Taakveld 040
    10. Blz. 382 Taakveld 050 - Treasury
    11. Blz. 383 Toelichting TV 050
    12. Blz. 384 Taakveld 061 - OZB-woningen
    13. Blz. 385 Toelichting TV 061
    14. Blz. 386 Taakveld 062 - OZB niet-woningen
    15. Blz. 387 Toelichting TV 062
    16. Blz. 388 Taakveld 064 Belastingen overig
    17. Blz. 389 Toelichting TV 064
    18. Blz. 390 Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
    19. Blz. 391 Toelichting TV 070
    20. Blz. 392 Taakveld 080 - Overige baten en lasten
    21. Blz. 393 Toelichting TV 080
    22. Blz. 394 Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)
    23. Blz. 395 Toelichting TV 090
    24. Blz. 396 Programma 1 - Veiligheid
    25. Blz. 397 Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer
    26. Blz. 398 Toelichting TV 110
    27. Blz. 399 Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid
    28. Blz. 400 Toelichting TV 120
    29. Blz. 401 Programma 2 - Verkeer en Vervoer
    30. Blz. 402 Taakveld 210 - Verkeer en vervoer
    31. Blz. 403 Toelichting TV 210
    32. Blz. 404 Taakveld 220 - Parkeren
    33. Blz. 405 Toelichting TV 220
    34. Blz. 406 Programma 3 - Economie
    35. Blz. 407 Taakveld 320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
    36. Blz. 408 Toelichting TV 320
    37. Blz. 409 Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
    38. Blz. 410 Toelichting TV 330
    39. Blz. 411 Taakveld 340 - Economische promotie
    40. Blz. 412 Toelichting TV 340
    41. Blz. 413 Programma 4 - Onderwijs
    42. Blz. 414 Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs
    43. Blz. 415 Toelichting TV 410
    44. Blz. 416 Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting
    45. Blz. 417 Toelichting TV 420
    46. Blz. 418 Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
    47. Blz. 419 Toelichting TV 430
    48. Blz. 420 Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
    49. Blz. 421 Taakveld 510 - Sportbeleid en activering
    50. Blz. 422 Toelichting TV 510
    51. Blz. 423 Taakveld 520 - Sportaccommodaties
    52. Blz. 424 Toelichting TV 520
    53. Blz. 425 Taakveld 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
    54. Blz. 426 Toelichting TV 530
    55. Blz. 427 Taakveld 540 - Musea
    56. Blz. 428 Toelichting TV 540
    57. Blz. 429 Taakveld 550 - Cultureel erfgoed
    58. Blz. 430 Toelichting TV 550
    59. Blz. 431 Taakveld 560 - Media
    60. Blz. 432 Toelichting TV 560
    61. Blz. 433 Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
    62. Blz. 434 Toelichting TV 570
    63. Blz. 435 Programma 6 - Sociaal Domein
    64. Blz. 436 Taakveld 610 - Samenkracht en burgerparticipatie
    65. Blz. 437 Toelichting TV 610
    66. Blz. 438 Taakveld 630 - Inkomensregelingen
    67. Blz. 439 Toelichting TV 630
    68. Blz. 440 Taakveld 640 - Begeleide participatie
    69. Blz. 441 Toelichting TV 640
    70. Blz. 442 Taakveld 650 - Arbeidsparticipatie
    71. Blz. 443 Toelichting TV 650
    72. Blz. 444 Taakveld 660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
    73. Blz. 445 Toelichting TV 660
    74. Blz. 446 Taakveld 671 - Maatwerkdienstverlening 18+
    75. Blz. 447 Toelichting TV 671
    76. Blz. 448 Taakveld 672 - Maatwerkdienstverlening 18-
    77. Blz. 449 Toelichting TV 672
    78. Blz. 450 Taakveld 681 - Geëscaleerde zorg 18+
    79. Blz. 451 Toelichting TV 681
    80. Blz. 452 Taakveld 682 - Geëscaleerde zorg 18-
    81. Blz. 453 Toelichting TV 682
    82. Blz. 454 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
    83. Blz. 455 Taakveld 710 - Volksgezondheid
    84. Blz. 456 Toelichting TV 710
    85. Blz. 457 Taakveld 720 - Riolering
    86. Blz. 458 Toelichting TV 720
    87. Blz. 459 Taakveld 730 - Afval
    88. Blz. 460 Toelichting TV 730
    89. Blz. 461 Taakveld 740 - Milieubeheer
    90. Blz. 462 Toelichting TV 740
    91. Blz. 463 Taakveld 750 - Begraafplaatsen en crematoria
    92. Blz. 464 Toelichting TV 750
    93. Blz. 465 Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
    94. Blz. 466 Taakveld 810 - Ruimtelijke ordening
    95. Blz. 467 Toelichting TV 810
    96. Blz. 468 Taakveld 820 - Grondexploitatie (niet bedrijventereinen)
    97. Blz. 469 Toelichting TV 820
    98. Blz. 470 Taakveld 830 - Wonen en bouwen
    99. Blz. 471 Toelichting TV 830
   3. Blz. 472 3. Investeringsplannen 2022
    1. Blz. 473 I. Uitbreidingsinvesteringen 2022 (excl. riolen en ICT plan)
    2. Blz. 474 II. Vervangingsinvesteringen 2022 (excl. riolen en ICT plan)
    3. Blz. 475 III. Investeringen riolen en ICT plan 2022
   4. Blz. 476 4. Reserves en voorzieningen 2022-2025
    1. Blz. 477 Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2022
    2. Blz. 478 Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2023-2025
    3. Blz. 479 Bijlage 4C - Omschrijving reserves en voorzieningen
   5. Blz. 480 5. Algemene uitkering 2022-2025
    1. Blz. 481 Bijlage 5 - Algemene uitkering
   6. Blz. 482 6. Toelichting verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen)
    1. Blz. 483 Onderdeel I. Gemeenschappelijke Regelingen
    2. Blz. 484 1. Anti-discriminatievoorziening - Centrumgemeente Maastricht
    3. Blz. 485 1. Toelichting Anti-disciminatievoorziening
    4. Blz. 486 1. Toelichting financiële risico's Anti-discriminiatievoorziening
    5. Blz. 487 2. Bestuursovereenkomst informele zorg - Gemeente Heerlen
    6. Blz. 488 2. Toelichting Bestuursovereenkomst informele zorg
    7. Blz. 489 2. Toelichting financiële risico's Bestuursovereenkomst informele zorg
    8. Blz. 490 3. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) - Roermond
    9. Blz. 491 3. Toelichting BsGW
    10. Blz. 492 3. Toelichting financieel BsGW
    11. Blz. 493 4. Bureau VSV (leerplicht) - Centrumgemeente Heerlen
    12. Blz. 494 4. Toelichting Bureau VSV
    13. Blz. 495 4. Toelichting financiële risico's Bureau VSV
    14. Blz. 496 5. Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015 - Centrumgemeente Heerlen
    15. Blz. 497 5. Toelichting Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015
    16. Blz. 498 5. Toelichting financiële risico's Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015
    17. Blz. 499 6. GGD Zuid-Limburg - Geleen
    18. Blz. 500 6. Toelichting GGD Zuid-Limburg
    19. Blz. 501 6. Toelichting financiële risico's GGD Zuid-Limburg
    20. Blz. 502 7. Het Gegevenshuis - Landgraaf
    21. Blz. 503 7. Toelichting Het Gegevenshuis
    22. Blz. 504 7. Toelichting financiële risico's Het Gegevenshuis
    23. Blz. 505 8. Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg - Centrumgemeente Maastricht
    24. Blz. 506 8. Toelichting Inkoop jeugdzorg Zuid-Limburg
    25. Blz. 507 8. Toelichting financiële risico's Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg
    26. Blz. 508 9. ISD BOL (Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf) - Brunssum
    27. Blz. 509 9. Toelichting ISD BOL
    28. Blz. 510 9. Toelichting financiële risico's ISD BOL
    29. Blz. 511 10. Kredietbank Limburg - Geleen
    30. Blz. 512 10. Toelichting Kredietbank Limburg
    31. Blz. 513 10. Toelichting financiële risico's Kredietbank Limburg
    32. Blz. 514 11. Omnibuzz - Sittard
    33. Blz. 515 11. Toelichting Omnibuzz
    34. Blz. 516 11. Toelichting financiële risico's Omnibuzz
    35. Blz. 517 12. Parkstad IT (PIT) - Centrumgemeente Heerlen
    36. Blz. 518 12. Toelichting Parkstad IT
    37. Blz. 519 12. Toelichting financiële risico's Parkstad IT
    38. Blz. 520 13. Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) - Maastricht
    39. Blz. 521 13. Toelichting RUD
    40. Blz. 522 13. Toelichting financiële risico's RUD
    41. Blz. 523 14. Reinigingsdiensten Rd4 - Heerlen
    42. Blz. 524 14. Toelichting Reinigingsdiensten Rd4
    43. Blz. 525 14. Toelichting financiële risico's Reinigingsdiensten Rd4
    44. Blz. 526 15. Stadsregio Parkstad Limburg - Heerlen
    45. Blz. 527 15. Toelichting Stadsregio Parkstad Limburg
    46. Blz. 528 15. Toelichting financiële risico's Parkstad Limburg
    47. Blz. 529 16. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
    48. Blz. 530 16. Toelichting Veiligheidsregio Zuid-Limburg
    49. Blz. 531 16. Toelichting financiële risico's Veiligheidsregio Zuid-Limburg
    50. Blz. 532 17. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) - Heerlen
    51. Blz. 533 17. Toelichting WOZL
    52. Blz. 534 17. Toelichting financiële risico's WOZL
    53. Blz. 535 18. Werkgevers Service Punt (WSP) - Heerlen
    54. Blz. 536 18. Toelichting WSP
    55. Blz. 537 18. Toelichting financiële risico's WSP
    56. Blz. 538 Onderdeel II. Stichtingen en Verenigingen
    57. Blz. 539 Onderdeel III. Coöperaties/Vennootschappen
    58. Blz. 540 1. Bank Nederlandse Gemeenten - Den Haag
    59. Blz. 541 1. Toelichting Bank Nederlandse Gemeenten
    60. Blz. 542 1. Toelichting financiële risico's Bank Nederlandse Gemeenten
    61. Blz. 543 2. Bodemzorg Limburg B.V. - Maastricht
    62. Blz. 544 2. Toelichting Bodemzorg Limburg BV
    63. Blz. 545 2. Toelichting financiële risico's Bodemzorg Limburg BV
    64. Blz. 546 3. Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch
    65. Blz. 547 3. Toelichting Enexis Holding NV
    66. Blz. 548 3. Toelichting financiële risico's Enexis Holding NV
    67. Blz. 549 4. IBA Parkstad B.V. - Heerlen
    68. Blz. 550 4. Toelichting IBA Parkstad BV
    69. Blz. 551 4. Toelichting financiële risico's IBA Parkstad BV
    70. Blz. 552 5. Reinigingsdienst Rd4 N.V. - Heerlen
    71. Blz. 553 5. Toelichting Reinigingsdienst Rd4 N.V.
    72. Blz. 554 5. Toelichting financiële risico's Reinigingsdienst Rd4 NV
    73. Blz. 555 6. Special Purpose Vehicles - 's Hertogenbosch
    74. Blz. 556 6. Toelichting Special Purpose Vehicles
    75. Blz. 557 6. Toelichting financieel CSV Amsterdam BV
    76. Blz. 558 6. Toelichting financieel Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
    77. Blz. 559 6. Toelichting financieel Special Purpose Vehicles
    78. Blz. 560 7. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (WML) - Maastricht
    79. Blz. 561 7. Toelichting WML
    80. Blz. 562 7. Toelichting financiële risico's WML
    81. Blz. 563 8. Woonwijzerwinkel B.V. - Kerkrade
    82. Blz. 564 8. Toelichting Woonwijzerwinkel BV
    83. Blz. 565 8. Toelichting financiële risico's Woonwijzerwinkel BV
    84. Blz. 566 9. Sportbedrijf Landgraaf B.V. - Landgraaf
    85. Blz. 567 9. Toelichting Sportbedrijf Landgraaf BV
    86. Blz. 568 9. Toelichting financiële risico's Sportbedrijf Landgraaf BV
   7. Blz. 569 7. Onderzoeken 213A
    1. Blz. 570 Algemeen
   8. Blz. 571 8. Lijst van afkortingen
    1. Blz. 572 Lijst van afkortingen
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap