Sitemap

Programmabegroting 2022 - 2025 Blz. 1
Programmabegroting 2022 - 2025 Blz. 2
Programma's Blz. 3
Samenvatting Blz. 4
Samenvatting begroting 2022 - 2025 Blz. 5
Samenvatting begroting Blz. 6
Hoofdstuk 1: Algemeen Blz. 7
1.1 Aanbieding Blz. 8
Aanbieding Blz. 9
1.2 Leeswijzer Blz. 10
Leeswijzer Blz. 11
1.3 Ontwikkelingen begrotingssaldo Blz. 12
1.3.1 Meerjarenraming primitieve begroting Blz. 13
1.3.2 Meerjarenraming Kadernota 2022 Blz. 14
1.3.3 Vastgestelde beleidsalternatieven Kadernota 2022-2023 Blz. 15
1.3.4 Budgettaire mutaties na vaststelling kadernota 2022 Blz. 16
1.4 Formeel en structureel meerjarig begrotingsevenwicht Blz. 17
1.4.1 Formeel begrotingssaldo 2022-2025 Blz. 18
1.4.2 Structureel en reëel begrotingssaldo 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Blz. 19
1.5 Weerstandscapaciteit, -behoefte en -ratio's Blz. 20
Weerstandscapaciteit - behoefte en -ratio's Blz. 21
1.6 Tarieven Blz. 22
Tarieven Blz. 23
1.7 Voorstel te dekken ruimtevragen voor nieuw beleid Blz. 24
Voorstel aan de raad Blz. 25
Hoofdstuk 2.1: Programma's Blz. 26
2.1.0 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 27
Structuurgegevens Blz. 28
Programma Bestuur en ondersteuning omvat de volgende taakvelden: Blz. 29
Programma-samenvatting Blz. 30
Omgevingsanalyse Blz. 31
Analyse historische ontwikkeling kengetallen Blz. 32
Beleidsindicatoren (BBV) Blz. 33
Analyse historische ontwikkeling beleidsindicatoren Blz. 34
Beleidskader programma Blz. 35
Wat willen wij bereiken? Blz. 36
Score effectindicatoren Blz. 37
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Blz. 38
Prestatie-indicatoren voor 2022 Blz. 39
Wat mag het kosten? Blz. 40
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 Blz. 41
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 42
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 43
Wat zijn de risico's? Blz. 44
Toelichting risico’s Blz. 45
2.1.1 Programma 1 - Veiligheid Blz. 46
Structuurgegevens Blz. 47
Het programma Veiligheid omvat de volgende taakvelden: Blz. 48
Programma-samenvatting Blz. 49
Omgevingsanalyse Blz. 50
Beleidsindicatoren BBV Blz. 51
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 52
Beleidskader programma Blz. 53
Wat willen we bereiken? Blz. 54
Score effectindicatoren Blz. 55
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Blz. 56
Prestatie-indicatoren voor 2022 Blz. 57
Wat mag het kosten? Blz. 58
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 Blz. 59
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 60
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 61
Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 62
Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 63
Wat zijn de risico's? Blz. 64
2.1.2 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 65
Structuurgegevens Blz. 66
Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de volgende taakvelden: Blz. 67
Programma-samenvatting Blz. 68
Omgevingsanalyse Blz. 69
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 70
Beleidsindicatoren BBV Blz. 71
Beleidskader programma Blz. 72
Wat willen we bereiken? Blz. 73
Score effectindicatoren Blz. 74
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Blz. 75
Prestatie-indicatoren voor 2022 Blz. 76
Wat mag het kosten? Blz. 77
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 Blz. 78
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 79
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 80
Wat zijn de risico’s? Blz. 81
2.1.3 Programma 3 - Economie Blz. 82
Structuurgegevens Blz. 83
Het programma Economie omvat de volgende taakvelden: Blz. 84
Programma-samenvatting Blz. 85
Omgevingsanalyse Blz. 86
Beleidsindicatoren BBV Blz. 87
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 88
Beleidskader programma Blz. 89
Wat willen we bereiken? Blz. 90
Score effectindicatoren Blz. 91
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Blz. 92
Prestatie-indicatoren voor 2022 Blz. 93
Wat mag het kosten? Blz. 94
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 Blz. 95
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 96
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 97
Wat zijn de risico’s? Blz. 98
2.1.4 Programma 4 - Onderwijs Blz. 99
Structuurgegevens Blz. 100
Het programma Onderwijs omvat de volgende taakvelden: Blz. 101
Programma-samenvatting Blz. 102
Omgevingsanalyse Blz. 103
Beleidsindicatoren BBV Blz. 104
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 105
Beleidskader programma Blz. 106
Wat willen we bereiken? Blz. 107
Score effectindicatoren Blz. 108
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Blz. 109
Prestatie-indicatoren voor 2022 Blz. 110
Wat mag het kosten? Blz. 111
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 Blz. 112
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 113
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 114
Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 115
Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 116
Wat zijn de risico’s? Blz. 117
2.1.5 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie * Blz. 118
Algemeen Blz. 119
Structuurgegevens Blz. 120
Het programma Sport, cultuur en recreatie omvat de volgende taakvelden: Blz. 121
Programma-samenvatting Blz. 122
Omgevingsanalyse Blz. 123
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 124
Beleidsindicatoren BBV Blz. 125
Beleidskader programma Blz. 126
Wat willen we bereiken? Blz. 127
Score effectindicatoren Blz. 128
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Blz. 129
Prestatie-indicatoren voor 2022 Blz. 130
Wat mag het kosten? Blz. 131
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 Blz. 132
Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 133
Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 134
Wat zijn de risico’s? Blz. 135
2.1.6 Programma 6 - Sociaal Domein Blz. 136
Structuurgegevens Blz. 137
Het programma Sociaal domein omvat de volgende taakvelden: Blz. 138
Programma-samenvatting Blz. 139
Omgevingsanalyse Blz. 140
Beleidsindicatoren BBV Blz. 141
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 142
Beleidskader programma Blz. 143
Wat willen we bereiken? Blz. 144
Score effectindicatoren Blz. 145
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Blz. 146
Prestatie-indicatoren voor 2022 Blz. 147
Wat mag het kosten? Blz. 148
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 Blz. 149
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 150
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 151
Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 152
Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 153
Wat zijn de risico’s? Blz. 154
Toelichting risico’s Blz. 155
2.1.7 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 156
Structuurgegevens Blz. 157
Het programma Volksgezondheid en milieu omvat de volgende taakvelden: Blz. 158
Programma-samenvatting Blz. 159
Omgevingsanalyse Blz. 160
Beleidsindicatoren BBV Blz. 161
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 162
Beleidskader programma Blz. 163
Wat willen we bereiken? Blz. 164
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Blz. 165
Score effectindicatoren Blz. 166
Prestatie-indicatoren voor 2022 Blz. 167
Wat mag het kosten? Blz. 168
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 Blz. 169
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 170
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 171
Bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 172
Toelichting bijdrage aan Professionele Gesubsidieerde Organisaties Blz. 173
Wat zijn de risico’s? Blz. 174
Toelichting risico’s Blz. 175
2.1.8 Programma 8 - Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 176
Structuurgegevens Blz. 177
Het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) omvat de volgende taakvelden: Blz. 178
Programma-samenvatting Blz. 179
Omgevingsanalyse Blz. 180
Beleidsindicatoren BBV Blz. 181
Analyse historische ontwikkeling kengetallen en beleidsindicatoren Blz. 182
Beleidskader programma Blz. 183
Wat willen we bereiken? Blz. 184
Score effectindicatoren Blz. 185
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Blz. 186
Prestatie-indicatoren voor 2022 Blz. 187
Wat mag het kosten? Blz. 188
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 Blz. 189
Bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 190
Toelichting bijdrage aan Verbonden Partijen Blz. 191
Wat zijn de risico’s? Blz. 192
Toelichting risico’s Blz. 193
Hoofdstuk 2.2: Paragrafen Blz. 194
2.2.1 Lokale heffingen Blz. 195
Inleiding Blz. 196
Beleid Blz. 197
Heffingen Blz. 198
Belastingmaatregelen Blz. 199
Tariefontwikkeling (indicatief) Blz. 200
Hondenbelasting Blz. 201
Toelichting hondenbelasting Blz. 202
Precariobelasting Blz. 203
Toeristenbelasting Blz. 204
Afvalstoffenheffing Blz. 205
Toelichting afvalstoffenheffing Blz. 206
Tarieven afvalstoffenheffing 2022 Blz. 207
Rioolheffing Blz. 208
Toelichting rioolheffing Blz. 209
Tarieven rioolheffing 2022 Blz. 210
Kwijtschelding Blz. 211
Leges en rechten Blz. 212
Toelichting leges en rechten Blz. 213
Ontwikkeling woonlasten binnen Parkstad gemeenten Blz. 214
Toelichting Ontwikkeling woonlasten Blz. 215
2.2.3 Financiering Blz. 216
Algemeen Blz. 217
Risicobeheer Blz. 218
Renterisico op vlottende schuld Blz. 219
Toelichting renterisico op vlottende schuld Blz. 220
Renterisico op vaste schuld Blz. 221
Kredietrisico's Blz. 222
Toelichting op kredietrisico's Blz. 223
Liquiditeitenrisico's Blz. 224
Toelichting liquiditeitenrisico's Blz. 225
Koersrisico's Blz. 226
Toelichting koersrisico's Blz. 227
Debiteurenrisico's Blz. 228
Leningenportefeuille Blz. 229
Toelichting leningenportefeuille Blz. 230
Kasbeheer Blz. 231
Economische verwachtingen * Blz. 232
Rentevisie en 1% Rente-indicator Blz. 233
EMU-saldo Blz. 234
Geprognotiseerde balans Blz. 235
2.2.4 Verbonden partijen Blz. 236
Algemeen Blz. 237
Wat zijn verbonden partijen? Blz. 238
Waarom samenwerkingsverbanden Blz. 239
Tabel Ad1 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 240
Tabel Ad 3. Coöperaties en venootschappen Blz. 241
Detailinformatie per verbonden partij Blz. 242
2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 243
Algemeen Blz. 244
Toelichting algemeen Blz. 245
Soort kapitaalgoed Blz. 246
Toelichting beleidskader per kapitaalgoed Blz. 247
Onderhoud wegen Blz. 248
Onderhoud groen Blz. 249
Riolering en waterhuishouding Blz. 250
Onderhoud elementenbeheer Blz. 251
Reiniging Blz. 252
Onderhoud gebouwen Blz. 253
2.2.6 Grondbeleid Blz. 254
Beleidskader Blz. 255
Verwerving en beheer Blz. 256
Planontwikkeling Blz. 257
Financieel kader Blz. 258
2.2.7 Weerstandvermogen en risicobeheersing Blz. 259
Algemeen Blz. 260
Algemeen deel 2 Blz. 261
Weerstandscapaciteit Blz. 262
Weerstandsratio Blz. 263
Normering van de ratio's Blz. 264
Normering van de ratio's (vervolg) Blz. 265
Verplichte BBV Kengetallen Blz. 266
Toelichting Verplichte BBV Kengetallen Blz. 267
Geprognotiseerde balans Blz. 268
Analyse financiële situatie Blz. 269
Hoofdstuk 3: Financieel Blz. 270
3.1 Overzicht van baten en lasten Blz. 271
Algemeen Blz. 272
Tabel meerjarige ramingen van de baten en lasten 2021-2024 Blz. 273
3.2 Uitgangspunten van de ramingen Blz. 274
Algemeen Blz. 275
Kerngegevens Blz. 276
Indexering lasten Blz. 277
Indexering verbonden partijen Blz. 278
Indexering salarislasten ambtelijke organisatie Blz. 279
Toelichting indexering salarislasten ambtelijke organisatie Blz. 280
Indexering professionele welzijnsinstellingen Blz. 281
Rente Blz. 282
Onvoorzien Blz. 283
Kostendekkendheid afvalstoffen en rioolheffing Blz. 284
3.3 Financiële positie Blz. 285
Vaststellingsbesluit Blz. 286
Vaststellingsbesluit begroting 2022 - 2025 Blz. 287
Vaststellingsbesluit begroting 2022 Blz. 288
Tabellen incidentele en structurele lasten en baten per programma 2022 Blz. 289
Bijlagen Blz. 290
1. Conversietabel programma's / Taakvelden / Producten Blz. 291
Algemeen Blz. 292
2. Lasten en baten per taakveld Blz. 293
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 294
Taakveld 001 - Bestuur Blz. 295
Toelichting TV 001 Blz. 296
Taakveld 010 - Mutaties reserves Blz. 297
Toelichting TV 010 Blz. 298
Taakveld 020 - Burgerzaken Blz. 299
Toelichting TV 020 Blz. 300
Taakveld 040 - Overhead Blz. 301
Toelichting Taakveld 040 Blz. 302
Taakveld 050 - Treasury Blz. 303
Toelichting TV 050 Blz. 304
Taakveld 061 - OZB-woningen Blz. 305
Toelichting TV 061 Blz. 306
Taakveld 062 - OZB niet-woningen Blz. 307
Toelichting TV 062 Blz. 308
Taakveld 064 Belastingen overig Blz. 309
Toelichting TV 064 Blz. 310
Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 311
Toelichting TV 070 Blz. 312
Taakveld 080 - Overige baten en lasten Blz. 313
Toelichting TV 080 Blz. 314
Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 315
Toelichting TV 090 Blz. 316
Programma 1 - Veiligheid Blz. 317
Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer Blz. 318
Toelichting TV 110 Blz. 319
Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid Blz. 320
Toelichting TV 120 Blz. 321
Programma 2 - Verkeer en Vervoer Blz. 322
Taakveld 210 - Verkeer en vervoer Blz. 323
Toelichting TV 210 Blz. 324
Taakveld 220 - Parkeren Blz. 325
Toelichting TV 220 Blz. 326
Programma 3 - Economie Blz. 327
Taakveld 320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 328
Toelichting TV 320 Blz. 329
Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 330
Toelichting TV 330 Blz. 331
Taakveld 340 - Economische promotie Blz. 332
Toelichting TV 340 Blz. 333
Programma 4 - Onderwijs Blz. 334
Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs Blz. 335
Toelichting TV 410 Blz. 336
Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting Blz. 337
Toelichting TV 420 Blz. 338
Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 339
Toelichting TV 430 Blz. 340
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 341
Taakveld 510 - Sportbeleid en activering Blz. 342
Toelichting TV 510 Blz. 343
Taakveld 520 - Sportaccommodaties Blz. 344
Toelichting TV 520 Blz. 345
Taakveld 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 346
Toelichting TV 530 Blz. 347
Taakveld 540 - Musea Blz. 348
Toelichting TV 540 Blz. 349
Taakveld 550 - Cultureel erfgoed Blz. 350
Toelichting TV 550 Blz. 351
Taakveld 560 - Media Blz. 352
Toelichting TV 560 Blz. 353
Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 354
Toelichting TV 570 Blz. 355
Programma 6 - Sociaal Domein Blz. 356
Taakveld 610 - Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 357
Toelichting TV 610 Blz. 358
Taakveld 630 - Inkomensregelingen Blz. 359
Toelichting TV 630 Blz. 360
Taakveld 640 - Begeleide participatie Blz. 361
Toelichting TV 640 Blz. 362
Taakveld 650 - Arbeidsparticipatie Blz. 363
Toelichting TV 650 Blz. 364
Taakveld 660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 365
Toelichting TV 660 Blz. 366
Taakveld 671 - Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 367
Toelichting TV 671 Blz. 368
Taakveld 672 - Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 369
Toelichting TV 672 Blz. 370
Taakveld 681 - Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 371
Toelichting TV 681 Blz. 372
Taakveld 682 - Geëscaleerde zorg 18- Blz. 373
Toelichting TV 682 Blz. 374
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 375
Taakveld 710 - Volksgezondheid Blz. 376
Toelichting TV 710 Blz. 377
Taakveld 720 - Riolering Blz. 378
Toelichting TV 720 Blz. 379
Taakveld 730 - Afval Blz. 380
Toelichting TV 730 Blz. 381
Taakveld 740 - Milieubeheer Blz. 382
Toelichting TV 740 Blz. 383
Taakveld 750 - Begraafplaatsen en crematoria Blz. 384
Toelichting TV 750 Blz. 385
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 386
Taakveld 810 - Ruimtelijke ordening Blz. 387
Toelichting TV 810 Blz. 388
Taakveld 820 - Grondexploitatie (niet bedrijventereinen) Blz. 389
Toelichting TV 820 Blz. 390
Taakveld 830 - Wonen en bouwen Blz. 391
Toelichting TV 830 Blz. 392
3. Investeringsplannen 2022 Blz. 393
I. Uitbreidingsinvesteringen 2022 (excl. riolen en ICT plan) Blz. 394
II. Vervangingsinvesteringen 2022 (excl. riolen en ICT plan) Blz. 395
III. Investeringen riolen en ICT plan 2022 Blz. 396
4. Reserves en voorzieningen 2022-2025 Blz. 397
Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2022 Blz. 398
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2023-2025 Blz. 399
Bijlage 4C - Omschrijving reserves en voorzieningen Blz. 400
5. Algemene uitkering 2022-2025 Blz. 401
Bijlage 5 - Algemene uitkering Blz. 402
6. Toelichting verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen) Blz. 403
Onderdeel I. Gemeenschappelijke Regelingen Blz. 404
1. Anti-discriminatievoorziening - Centrumgemeente Maastricht Blz. 405
1. Toelichting Anti-disciminatievoorziening Blz. 406
1. Toelichting financiële risico's Anti-discriminiatievoorziening Blz. 407
2. Bestuursovereenkomst informele zorg - Gemeente Heerlen Blz. 408
2. Toelichting Bestuursovereenkomst informele zorg Blz. 409
2. Toelichting financiële risico's Bestuursovereenkomst informele zorg Blz. 410
3. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) - Roermond Blz. 411
3. Toelichting BsGW Blz. 412
3. Toelichting financieel BsGW Blz. 413
4. Bureau VSV (leerplicht) - Centrumgemeente Heerlen Blz. 414
4. Toelichting Bureau VSV Blz. 415
4. Toelichting financiële risico's Bureau VSV Blz. 416
5. Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015 - Centrumgemeente Heerlen Blz. 417
5. Toelichting Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015 Blz. 418
5. Toelichting financiële risico's Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015 Blz. 419
6. GGD Zuid-Limburg - Geleen Blz. 420
6. Toelichting GGD Zuid-Limburg Blz. 421
6. Toelichting financiële risico's GGD Zuid-Limburg Blz. 422
7. Het Gegevenshuis - Landgraaf Blz. 423
7. Toelichting Het Gegevenshuis Blz. 424
7. Toelichting financiële risico's Het Gegevenshuis Blz. 425
8. Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg - Centrumgemeente Maastricht Blz. 426
8. Toelichting Inkoop jeugdzorg Zuid-Limburg Blz. 427
8. Toelichting financiële risico's Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg Blz. 428
9. ISD BOL (Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf) - Brunssum Blz. 429
9. Toelichting ISD BOL Blz. 430
9. Toelichting financiële risico's ISD BOL Blz. 431
10. Kredietbank Limburg - Geleen Blz. 432
10. Toelichting Kredietbank Limburg Blz. 433
10. Toelichting financiële risico's Kredietbank Limburg Blz. 434
11. Omnibuzz - Sittard Blz. 435
11. Toelichting Omnibuzz Blz. 436
11. Toelichting financiële risico's Omnibuzz Blz. 437
12. Parkstad IT (PIT) - Centrumgemeente Heerlen Blz. 438
12. Toelichting Parkstad IT Blz. 439
12. Toelichting financiële risico's Parkstad IT Blz. 440
13. Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) - Maastricht Blz. 441
13. Toelichting RUD Blz. 442
13. Toelichting financiële risico's RUD Blz. 443
14. Reinigingsdiensten Rd4 - Heerlen Blz. 444
14. Toelichting Reinigingsdiensten Rd4 Blz. 445
14. Toelichting financiële risico's Reinigingsdiensten Rd4 Blz. 446
15. Stadsregio Parkstad Limburg - Heerlen Blz. 447
15. Toelichting Stadsregio Parkstad Limburg Blz. 448
15. Toelichting financiële risico's Parkstad Limburg Blz. 449
16. Veiligheidsregio Zuid-Limburg Blz. 450
16. Toelichting Veiligheidsregio Zuid-Limburg Blz. 451
16. Toelichting financiële risico's Veiligheidsregio Zuid-Limburg Blz. 452
17. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) - Heerlen Blz. 453
17. Toelichting WOZL Blz. 454
17. Toelichting financiële risico's WOZL Blz. 455
18. Werkgevers Service Punt (WSP) - Heerlen Blz. 456
18. Toelichting WSP Blz. 457
18. Toelichting financiële risico's WSP Blz. 458
Onderdeel II. Stichtingen en Verenigingen Blz. 459
Onderdeel III. Coöperaties/Vennootschappen Blz. 460
1. Bank Nederlandse Gemeenten - Den Haag Blz. 461
1. Toelichting Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 462
1. Toelichting financiële risico's Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 463
2. Bodemzorg Limburg B.V. - Maastricht Blz. 464
2. Toelichting Bodemzorg Limburg BV Blz. 465
2. Toelichting financiële risico's Bodemzorg Limburg BV Blz. 466
3. Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch Blz. 467
3. Toelichting Enexis Holding NV Blz. 468
3. Toelichting financiële risico's Enexis Holding NV Blz. 469
4. IBA Parkstad B.V. - Heerlen Blz. 470
4. Toelichting IBA Parkstad BV Blz. 471
4. Toelichting financiële risico's IBA Parkstad BV Blz. 472
5. Reinigingsdienst Rd4 N.V. - Heerlen Blz. 473
5. Toelichting Reinigingsdienst Rd4 N.V. Blz. 474
5. Toelichting financiële risico's Reinigingsdienst Rd4 NV Blz. 475
6. Special Purpose Vehicles - 's Hertogenbosch Blz. 476
6. Toelichting Special Purpose Vehicles Blz. 477
6. Toelichting financieel CSV Amsterdam BV Blz. 478
6. Toelichting financieel Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV Blz. 479
6. Toelichting financieel Special Purpose Vehicles Blz. 480
7. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (WML) - Maastricht Blz. 481
7. Toelichting WML Blz. 482
7. Toelichting financiële risico's WML Blz. 483
8. Woonwijzerwinkel B.V. - Kerkrade Blz. 484
8. Toelichting Woonwijzerwinkel BV Blz. 485
8. Toelichting financiële risico's Woonwijzerwinkel BV Blz. 486
9. Sportbedrijf Landgraaf B.V. - Landgraaf Blz. 487
9. Toelichting Sportbedrijf Landgraaf BV Blz. 488
9. Toelichting financiële risico's Sportbedrijf Landgraaf BV Blz. 489
7. Onderzoeken 213A Blz. 490
Algemeen Blz. 491
8. Lijst van afkortingen Blz. 492
Lijst van afkortingen Blz. 493
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap