3.1 Overzicht van baten en lasten

Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders per programma tot de bedragen van het onderstaande overzicht voor het begrotingsjaar 2022.
Voor de vergelijkbaarheid zijn de reële cijfers 2020 en de bijgestelde ramingen 2021 toegevoegd.

 

(x € 1.000)
Programma 2020 2021 2022
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 93.697 24.094 69.603 91.673 22.063 69.610 92.215 20.461 71.754
1. Veiligheid 250 3.556 -3.306 286 3.798 -3.512 271 3.922 -3.651
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 786 6.369 -5.583 543 4.354 -3.811 634 4.397 -3.763
3. Economie 535 1.001 -466 765 1.446 -681 129 738 -609
4. Onderwijs 787 3.015 -2.228 1.363 3.788 -2.425 721 4.364 -3.643
5. Sport, cultuur en recreatie 316 6.256 -5.940 461 6.196 -5.735 365 6.298 -5.933
6. Sociaal domein 19.969 73.169 -53.200 16.518 68.799 -52.281 16.666 70.822 -54.156
7. Volksgezondheid en milieu 9.032 9.471 -439 9.922 10.067 -145 9.657 9.543 114
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 1.993 3.596 -1.603 714 4.277 -3.563 723 3.804 -3.081
Resultaat vóór bestemming 127.365 130.527 -3.162 122.245 124.788 -2.543 121.381 124.349 -2.968
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves : 2020 2021 2022
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 20.093 15.642 4.451 14.166 11.623 2.543 5.670 2.702 2.968
1. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Volksgezondheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves 20.093 15.642 4.451 14.166 11.623 2.543 5.670 2.702 2.968
Resultaat na bestemming 147.458 146.169 1.289 136.411 136.411 0 127.051 127.051 0
Tabel: Meerjarige ramingen van de batemn en lasten 2020 t/m 2022 per programma

De meerjarige ramingen van de baten en lasten voor 2023 tot en met 2025 zijn als volgt:

(x € 1.000)
Programma 2023 2024 2025
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 91.601 20.593 71.008 92.205 20.879 71.326 93.123 21.234 71.889
1. Veiligheid 254 3.982 -3.728 255 4.044 -3.789 255 4.112 -3.857
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 639 4.492 -3.853 644 4.576 -3.932 644 4.617 -3.973
3. Economie 131 745 -614 133 671 -538 136 678 -542
4. Onderwijs 444 2.832 -2.388 161 2.393 -2.232 161 2.394 -2.233
5. Sport, cultuur en recreatie 353 6.313 -5.960 334 6.353 -6.019 335 6.397 -6.062
6. Sociaal domein 16.685 69.944 -53.259 16.708 69.500 -52.792 16.729 69.636 -52.907
7. Volksgezondheid en milieu 9.853 9.727 126 10.422 10.197 225 10.619 10.386 233
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 598 3.311 -2.713 602 3.009 -2.407 607 3.060 -2.453
Resultaat vóór bestemming 120.558 121.939 -1.381 121.464 121.622 -158 122.609 122.514 95
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves : 2023 2024 2025
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 3.336 1.955 1.381 1.364 2.056 -692 1.106 2.801 -1.695
1. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Volksgezondheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves 3.336 1.955 1.381 1.364 2.056 -692 1.106 2.801 -1.695
Resultaat na bestemming 123.894 123.894 0 122.828 123.678 -850 123.715 125.315 -1.600
Tabel: Meerjarige ramingen van de batemn en lasten 2023 t/m 2025 per programma