3. Investeringsplannen 2024

I. UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2024 (excl. riolen en gedekte investeringen 2024)
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld Investeringsbedrag Afschrijvings- Structurele jaarlasten EN/MN *
nummer incl. B.T.W. termijn incl. B.T.W.
1. Transformatie investeringsbudget Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 810 2.420.000 35 jr. 69.143 MN
2. Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat Verkeer, vervoer en waterstaat 210 847.000 35 jr. 24.200 MN
3. Verkeersveiligheidsprojecten Verkeer, vervoer en waterstaat 210 242.000 35 jr. 6.914 MN
4. Accukluis (lithium houdende energiedragers) Bestuur en ondersteuning 040 63.525 15 jr. 4.235 EN
Totaal uitbreidingsinvesteringen 2024 3.572.525 104.492
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut
II. VERVANGINGSINVESTERINGEN 2024 (excl. riolen en gedekte investeringen 2024)
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld Investeringsbedrag Afschrijvings- Structurele jaarlasten EN/MN *
nummer incl. B.T.W. termijn incl. B.T.W.
1. Stemhokjes verkiezingen Bestuur en ondersteuning 020 31.460 15 jr 2.097 EN
2. Werkbussen BOR Bestuur en ondersteuning 040 470.772 7 jr 67.253 EN
3. Airco’s Bestuur en ondersteuning 040 55.835 10 jr 5.584 EN
4. Air combi compact (hetelucht onkruidbestrijder) Bestuur en ondersteuning 040 30.455 5 jr. 6.091 EN
5. Werkplekken Bestuur en ondersteuning 040 45.683 15 jr. 3.046 EN
6. Digitaal werken en licenties Bestuur en ondersteuning 040 91.366 5 jr. 18.273 EN
7. Datacommunicatie Bestuur en ondersteuning 040 5.076 5 jr. 1.015 EN
8. OV-armaturen Verkeer, vervoer en waterstaat 210 278.300 20 jr 13.915 MN
9. OV-lichtmasten Verkeer, vervoer en waterstaat 210 295.240 40 jr. 7.381 MN
10. Vervangingsinvesteringen wegen Verkeer, vervoer en waterstaat 210 713.751 35 jr. 20.393 MN
11. Inventaris sporthal Hoefveld Sport, cultuur en recreatie 520 36.300 15 jr. 2.420 EN
12. LED verlichting beachvolleybalveld Park Heigank Sport, cultuur en recreatie 520 60.500 15 jr. 4.033 MN
13. Elektronisch starthek BMX-baan Sport, cultuur en recreatie 520 42.350 25 jr 1.694 EN
14. Toplaag BMX-baan Sport, cultuur en recreatie 520 72.600 10 jr 7.260 MN
Totaal vervangingsinvesteringen 2024 2.229.688 160.456
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut
III. INVESTERINGEN riolen 2024
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld Investeringsbedrag Afschrijvings- Structurele jaarlasten EN/MN *
nummer incl. B.T.W. termijn incl. B.T.W.
1. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 105.700 15 jr. 7.047 EN
2. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 750.000 35 jr. 21.429 EN
3. Riolen Volksgezondheid en milieu 720 5.616.100 70 jr. 80.230 EN
Totaal riolen 2024 6.471.800 108.705
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut
IV. Gedekte investeringen 2024 (duurzame MOP's en MIP's)
Rente 0,0 %
Nr. Omschrijving investering Omschrijving programma Taakveld Investeringsbedrag Afschrijvings- Structurele jaarlasten EN/MN *
nummer incl. B.T.W. termijn incl. B.T.W.
1. Sporthal Ter Waerden: verwarm.unit + waterpomp Sport, cultuur en recreatie 520 27.225 15 jr. 1.815 EN
2. Sporthal Ter Waerden: combin. verw. unit + -pomp Sport, cultuur en recreatie 520 65.340 15 jr. 4.356 EN
3. Sporthal Ter Waerden: afzuigventilator Sport, cultuur en recreatie 520 21.780 15 jr. 1.452 EN
4. Acc. Sport & Leisure: warmtepomp Sport, cultuur en recreatie 520 19.360 15 jr. 1.291 EN
5. Acc. Dorpscentrum: uitvalschermen Social domein 610 46.266 20 jr. 2.313 EN
6. Burgerhoes: screens Bestuur en ondersteuning 040 36.000 15 jr. 2.400 EN
7. Burgerhoes: deurbeslag Bestuur en ondersteuning 040 15.000 15 jr. 1.000 EN
8. Emile Erensplein: warmwaterketel Bestuur en ondersteuning 040 21.025 15 jr. 1.402 EN
Totaal gedekte investeringen 2024 251.996 16.029
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut