4. Reserves en voorzieningen 2024-2027

Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2024
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo Vermeerdering Vermindering Saldo per Vermeerdering tlv Programma Vermindering tgv Programma
per in 2024 in 2024 31-12-2024 exploitatie in 2024 exploitatie in 2024
1-1-2024 Bedrag Bedrag
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 16.022.498 6.052.066 9.695.712 12.378.852 6.034.241 Bestuur en ondersteuning 3.517.500 Bestuur en ondersteuning
17.825 Sociaal domein 90.000 Verkeer, vervoer en waterstaat
150.000 Economie
93.750 Onderwijs
18.322 Sport, cultuur en recreatie
2.138.920 Sociaal domein
3.687.220 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
EGALISATIERESERVES
Egalisatiereserve bouwleges 626.291 0 0 626.291
Egalisatiereserve BUIG 1.394.477 850.000 1.313.144 931.333 850.000 Sociaal domein 1.313.144 Sociaal domein
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging 523.105 0 133.461 389.644 133.461 Bestuur en ondersteuning
Egalisatiereserve algemene uitkering 172.842 3.721.559 3.637.652 256.749 3.721.559 Bestuur en ondersteuning 3.637.652 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal egalisatiereserves 2.716.714 4.571.559 5.084.257 2.204.016 4.571.559 5.084.257
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Afschrijvingsreserve knopen lopen 36.014 0 4.840 31.174 4.840 Verkeer, vervoer en waterstaat
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan 30.814 0 4.593 26.221 4.593 Verkeer, vervoer en waterstaat
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei 66.155 0 8.472 57.683 8.472 Verkeer, vervoer en waterstaat
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 164.700 0 2.900 161.800 2.900 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 183.731 0 3.703 180.028 3.703 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat 370.700 0 261.789 108.911 261.789 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B 266.500 261.789 5.236 523.053 261.789 Volkshuisv., RO en stedel. Vern. 5.236 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 254.200 0 0 254.200
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord 1.337.037 0 20.988 1.316.049 20.988 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A 251.871 0 2.743 249.128 2.743 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 295.828 0 6.086 289.742 6.086 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 164.600 0 3.400 161.200 3.400 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 566.660 0 8.930 557.730 8.930 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 196.281 0 3.938 192.343 3.938 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 224.340 0 4.069 220.271 4.069 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege 83.104 0 0 83.104
Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver 4.200.000 0 4.000 4.196.000 4.000 Onderwijs
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen 63.912 0 26.584 37.328 26.584 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg 56.661 0 13.704 42.957 13.704 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank 623.438 0 31.281 592.157 31.281 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden 548.162 0 26.747 521.415 26.747 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure 174.000 0 14.500 159.500 14.500 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad 3.691.184 0 179.704 3.511.480 179.704 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen 22.792 0 1.478 21.314 1.478 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel 35.002 0 2.746 32.256 2.746 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen 39.083 0 2.299 36.784 2.299 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen 23.944 0 1.408 22.536 1.408 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 55.299 0 1.111 54.188 1.111 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen 44.920 0 2.540 42.380 2.540 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank 86.834 0 5.048 81.786 5.048 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank 18.779 0 1.398 17.381 1.398 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein 5.200.898 0 160.875 5.040.023 160.875 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 9.206 0 4.262 4.944 4.262 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw 839.694 0 38.397 801.297 38.397 Sociaal domein
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties 127.562 0 9.812 117.750 9.812 Sociaal domein
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.127.063 0 115.250 1.011.813 115.250 Sociaal domein
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 161.987 0 6.870 155.117 6.870 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg 146.147 0 75.066 71.081 75.066 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens 12.003 0 3.000 9.003 3.000 Verkeer, vervoer en waterstaat
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra 61.200 0 9.600 51.600 9.600 Verkeer, vervoer en waterstaat
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg 1.597 0 0 1.597
Afschrijvingsreserve politievleugel 288.679 0 73.099 215.580 73.099 Bestuur en ondersteuning
Afschrijvingsreserve Burgerhoes 1.788.136 136.887 4.738 1.920.285 136.887 Bestuur en ondersteuning 4.738 Bestuur en ondersteuning
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 266.653 0 0 266.653
Subtotaal afschrijvingsreserves 25.482.370 398.676 1.157.204 24.723.842 398.676 1.157.204
ONDERHOUDSRESERVES
Onderhoudsreserve woonwagencentra 254.542 36.808 0 291.350 36.808 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Onderhoudsreserve binnenring 289.811 106.554 106.554 289.811 106.554 Verkeer, vervoer en waterstaat 106.554 Verkeer, vervoer en waterstaat
Subtotaal onderhoudssreserves 544.353 143.362 106.554 581.161 143.362 106.554
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserve POK-middelen 159.000 0 0 159.000
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Bestemmingsreserve transformatie 1.195.824 3.480.000 100.000 4.575.824 3.480.000 Volkshuisv., RO en stedel. Vern. 100.000 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Bestemmingsreserve evenementenfonds 52.291 24.200 24.200 52.291 24.200 Veiligheid 24.200 Veiligheid
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372 6.846 Sport, cultuur en recreatie 6.846 Sport, cultuur en recreatie
Bestemmingsreserve monumentenbeleid 169.050 4.994 0 174.044 4.994 Sport, cultuur en recreatie
Bestemmingsreserve klimaatbeleid 676.606 377.407 8.575 1.045.438 377.407 Volksgezondheid en milieu 8.575 Volksgezondheid en milieu
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen 205.443 16.522 0 221.965 16.522 Volksgezondheid en milieu
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds 5.253 12.281 0 17.534 12.281 Volksgezondheid en milieu
Bestemmingsreserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat 79.152 0 0 79.152
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen 7.800 0 0 7.800
Bestemmingsreserve af te stoten pand 880.219 42.780 19.000 903.999 42.780 Volkshuisv., RO en stedel. Vern. 19.000 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Bestemmingsreserve omgevingswet 474.945 0 0 474.945
Bestemmingsreserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Bestemmingsreserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Bestemmingsreserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid 156.000 0 0 156.000
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken 121.343 0 68.836 52.507 68.836 Sociaal domein
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan 22.119 0 0 22.119
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan 254.999 0 57.628 197.371 57.628 Sociaal domein
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Bestemmingsreserve inburgering 262.078 0 0 262.078
Bestemmingsreserve gezond in de stad 216.590 0 48.658 167.932 48.658 Volksgezondheid en milieu
Bestemmingsreserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen 831.885 0 0 831.885
Bestemmingsreserve IZA 207.382 0 41.000 166.382 41.000 Bestuur en ondersteuning
Bestemmingsreserve ICT-plan 483.408 0 0 483.408
Bestemmingsreserve budgetoverheveling 447.543 0 0 447.543
Bestemmingsreserve energie armoedefonds 0 0 0 0
Subtotaal overige bestemmingsreserves 9.322.820 3.965.030 374.743 12.913.107 3.965.030 374.743
TOTAAL RESERVES 54.088.755 15.130.693 16.418.470 52.800.978 15.130.693 16.418.470
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN,
VERLIEZEN EN RISICO'S
Voorziening oninbaar Kredietbank 14.770 0 0 14.770
Voorziening assurantie eigen risico 51.235 18.151 18.151 51.235 18.151 Bestuur en ondersteuning 18.151 Bestuur en ondersteuning
Voorziening wethouders pensioenen 3.561.115 0 0 3.561.115
Voorziening wachtgeld wethouders 21.364 0 17.107 4.257 17.107 Bestuur en ondersteuning
Voorziening WAO/WIA/WGA 406.257 0 103.022 303.235 103.022 Bestuur en ondersteuning
Voorziening verlofsparen 1.832.124 0 0 1.832.124
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's 5.886.865 18.151 138.280 5.766.736 18.151 138.280
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 0 0 11.300
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 33.000 0 0 33.000
Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 9.966 14.989 7.820 17.135 14.989 Onderwijs 7.820 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs 14.889 5.326 1.473 18.742 5.326 Onderwijs 1.473 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg 162.234 17.885 5.524 174.595 17.885 Sport, cultuur en recreatie 5.524 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld 144.196 792 4.565 140.423 792 Sport, cultuur en recreatie 4.565 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden 184.992 20.995 17.679 188.308 20.995 Sport, cultuur en recreatie 17.679 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen 61.884 131 756 61.259 131 Sport, cultuur en recreatie 756 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen 93.156 29.757 37.714 85.199 29.757 Sport, cultuur en recreatie 37.714 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden 28.347 12.352 9.922 30.777 12.352 Sport, cultuur en recreatie 9.922 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan 11.459 0 4.296 7.163 4.296 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure 70.561 20.682 21.484 69.759 20.682 Sport, cultuur en recreatie 21.484 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden 1.338 0 1.337 1 1.337 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 76.163 14.724 42.705 48.182 14.724 Sport, cultuur en recreatie 42.705 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 74.551 11.463 38.664 47.350 11.463 Sport, cultuur en recreatie 38.664 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker 135.906 22.124 125.384 32.646 22.124 Sport, cultuur en recreatie 125.384 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang 123.957 0 996 122.961 996 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 20.262 7.901 424 27.739 7.901 Sport, cultuur en recreatie 424 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 64.998 13.479 5.925 72.552 13.479 Sport, cultuur en recreatie 5.925 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 5.164 5.077 534 9.707 5.077 Sport, cultuur en recreatie 534 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum 193.882 14.014 68.050 139.846 14.014 Sociaal domein 68.050 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put 188.933 31.070 26.084 193.919 31.070 Sociaal domein 26.084 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 37.850 0 380 37.470 380 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 24.876 8.998 6.263 27.611 8.998 Sociaal domein 6.263 Sociaal domein
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 33.900 11.300 0 45.200 11.300 Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 861.682 55.692 80.726 836.648 55.692 Bestuur en ondersteuning 80.726 Bestuur en ondersteuning
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 227.508 18.117 5.740 239.885 18.117 Volkshuisv., RO en stedel. Vern. 5.740 Volkshuisv., RO en stedel. Vern.
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.896.953 336.868 514.445 2.719.376 336.868 514.445
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen 13.079.664 757.530 0 13.837.194 757.530 Volkshuisvesting en milieu
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater 20.253 75.000 75.000 20.253 75.000 Volkshuisvesting en milieu 75.000 Volkshuisvesting en milieu
Voorziening reiniging 366.251 70.000 0 436.251 70.000 Volkshuisvesting en milieu
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 13.466.168 902.530 75.000 14.293.698 902.530 75.000
TOTAAL VOORZIENINGEN 22.249.985 1.257.549 727.725 22.779.809 1.257.549 727.725
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 76.338.740 16.388.242 17.146.195 75.580.787 16.388.242 17.146.195
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2025-2027
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2025 in 2025 in 2025 31-12-2025
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 12.378.852 6.991.746 2.282.577 17.088.021
EGALISATIERESERVES
Egalisatiereserve bouwleges 626.291 0 0 626.291
Egalisatiereserve BUIG 931.333 850.000 1.109.245 672.088
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging 389.644 0 133.461 256.183
Egalisatiereserve algemene uitkering 256.749 961.743 0 1.218.492
Subtotaal egalisatiereserves 2.204.016 1.811.743 1.242.706 2.773.053
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Afschrijvingsreserve knopen lopen 31.174 0 4.840 26.334
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan 26.221 0 4.593 21.628
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei 57.683 0 8.472 49.211
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 161.800 0 2.900 158.900
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 180.028 0 3.703 176.325
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat 108.911 0 0 108.911
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B 523.053 0 5.236 517.817
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 254.200 0 0 254.200
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord 1.316.049 0 20.988 1.295.061
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A 249.128 0 2.743 246.385
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 289.742 0 6.086 283.656
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 161.200 0 3.400 157.800
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 557.730 0 8.930 548.800
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 192.343 0 3.938 188.405
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 220.271 0 4.069 216.202
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege 83.104 0 0 83.104
Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver 4.196.000 0 4.000 4.192.000
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen 37.328 0 26.584 10.744
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg 42.957 0 0 42.957
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank 592.157 0 31.281 560.876
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden 521.415 0 26.747 494.668
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure 159.500 0 14.500 145.000
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad 3.511.480 0 179.704 3.331.776
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen 21.314 0 1.478 19.836
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel 32.256 0 2.746 29.510
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen 36.784 0 2.299 34.485
Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen 22.536 0 1.408 21.128
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 54.188 0 1.111 53.077
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen 42.380 0 2.540 39.840
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank 81.786 0 5.048 76.738
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank 17.381 0 1.398 15.983
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein 5.040.023 0 160.875 4.879.148
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 4.944 0 4.262 682
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw 801.297 0 38.397 762.900
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties 117.750 0 9.812 107.938
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.011.813 0 115.250 896.563
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 155.117 0 6.870 148.247
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg 71.081 0 71.081 0
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens 9.003 0 3.000 6.003
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra 51.600 0 9.600 42.000
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg 1.597 0 0 1.597
Afschrijvingsreserve politievleugel 215.580 0 73.099 142.481
Afschrijvingsreserve Burgerhoes 1.920.285 136.887 4.738 2.052.434
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 266.653 0 0 266.653
Subtotaal afschrijvingsreserves 24.723.842 136.887 877.726 23.983.003
ONDERHOUDSRESERVES
Onderhoudsreserve woonwagencentra 291.350 36.808 0 328.158
Onderhoudsreserve binnenring 289.811 106.554 106.554 289.811
Subtotaal onderhoudsreserves 581.161 143.362 106.554 617.969
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserve POK-middelen 159.000 0 0 159.000
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Bestemmingsreserve transformatie 4.575.824 80.000 100.000 4.555.824
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Bestemmingsreserve evenementenfonds 52.291 24.200 24.200 52.291
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Bestemmingsreserve monumentenbeleid 174.044 4.994 0 179.038
Bestemmingsreserve klimaatbeleid 1.045.438 496.715 0 1.542.153
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen 221.965 14.634 0 236.599
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds 17.534 29.868 0 47.402
Bestemmingsreserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat 79.152 0 0 79.152
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen 7.800 0 0 7.800
Bestemmingsreserve af te stoten pand 903.999 42.780 19.000 927.779
Bestemmingsreserve omgevingswet 474.945 0 0 474.945
Bestemmingsreserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Bestemmingsreserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Bestemmingsreserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid 156.000 0 0 156.000
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken 52.507 0 0 52.507
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan 22.119 0 0 22.119
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan 197.371 0 0 197.371
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Bestemmingsreserve inburgering 262.078 0 0 262.078
Bestemmingsreserve gezond in de stad 167.932 0 50.692 117.240
Bestemmingsreserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen 831.885 0 0 831.885
Bestemmingsreserve IZA 166.382 0 0 166.382
Bestemmingsreserve ICT-plan 483.408 0 0 483.408
Bestemmingsreserve budgetoverheveling 447.543 0 0 447.543
Subtotaal overige bestemmingsreserves 12.913.107 700.037 200.738 13.412.406
TOTAAL RESERVES 52.800.978 9.783.775 4.710.301 57.874.452
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2025 in 2025 in 2025 31-12-2025
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 14.770 0 0 14.770
Voorziening assurantie eigen risico 51.235 18.151 18.151 51.235
Voorziening wethouders pensioenen 3.561.115 0 0 3.561.115
Voorziening wachtgeld wethouders 4.257 0 1.468 2.789
Voorziening WAO/WIA/WGA 303.235 0 108.004 195.231
Voorziening verlofsparen 1.832.124 0 0 1.832.124
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 5.766.736 18.151 127.623 5.657.264
verliezen en risico’s
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 0 0 11.300
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 33.000 0 0 33.000
Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 17.135 14.989 18.449 13.675
Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs 18.742 5.326 3.388 20.680
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg 174.595 17.885 33.098 159.382
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld 140.423 792 43.921 97.294
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden 188.308 20.995 1.777 207.526
Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen 61.259 131 1.498 59.892
Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen 85.199 29.757 64.182 50.774
Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden 30.777 12.352 6.920 36.209
Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan 7.163 0 4.296 2.867
Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure 69.759 20.682 4.114 86.327
Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden 1 0 0 1
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 48.182 14.724 10.430 52.476
Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 47.350 11.463 19.229 39.584
Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker 32.646 22.124 37.309 17.461
Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang 122.961 0 8.924 114.037
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 27.739 7.901 17.356 18.284
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 72.552 13.479 19.747 66.284
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 9.707 5.077 6.556 8.228
Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum 139.846 14.014 6.074 147.786
Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put 193.919 31.070 85.201 139.788
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 37.470 0 5.122 32.348
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 27.611 8.998 5.215 31.394
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 45.200 11.300 0 56.500
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 836.648 55.692 9.833 882.507
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 239.885 18.117 32.300 225.702
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.719.376 336.868 444.939 2.611.305
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen 13.837.194 615.938 0 14.453.132
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater 20.253 75.000 75.000 20.253
Voorziening reiniging 436.251 70.000 0 506.251
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 14.293.698 760.938 75.000 14.979.636
TOTAAL VOORZIENINGEN 22.779.809 1.115.957 647.562 23.248.204
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 75.580.787 10.899.732 5.357.863 81.122.656
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2026 in 2026 in 2026 31-12-2026
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 17.088.021 1.278.464 2.620.897 15.745.588
EGALISATIERESERVES
Egalisatiereserve bouwleges 626.291 0 0 626.291
Egalisatiereserve BUIG 672.088 850.000 805.346 716.742
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging 256.183 0 133.461 122.722
Egalisatiereserve algemene uitkering 1.218.492 0 0 1.218.492
Subtotaal egalisatiereserves 2.773.053 850.000 938.807 2.684.246
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Afschrijvingsreserve knopen lopen 26.334 0 4.840 21.494
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan 21.628 0 4.593 17.035
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei 49.211 0 8.472 40.739
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 158.900 0 2.900 156.000
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 176.325 0 3.703 172.622
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat 108.911 0 0 108.911
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B 517.817 0 5.236 512.581
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 254.200 0 0 254.200
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord 1.295.061 0 20.988 1.274.073
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A 246.385 0 2.743 243.642
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 283.656 0 6.086 277.570
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 157.800 0 3.400 154.400
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 548.800 0 8.930 539.870
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 188.405 0 3.938 184.467
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 216.202 0 4.069 212.133
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege 83.104 0 0 83.104
Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver 4.192.000 0 4.000 4.188.000
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen 10.744 0 10.744 0
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg 42.957 0 0 42.957
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank 560.876 0 31.281 529.595
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden 494.668 0 26.747 467.921
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure 145.000 0 14.500 130.500
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad 3.331.776 0 179.704 3.152.072
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen 19.836 0 1.478 18.358
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel 29.510 0 2.746 26.764
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen 34.485 0 2.299 32.186
Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen 21.128 0 1.408 19.720
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 53.077 0 1.111 51.966
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen 39.840 0 2.540 37.300
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank 76.738 0 5.048 71.690
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank 15.983 0 1.398 14.585
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein 4.879.148 0 160.875 4.718.273
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 682 0 0 682
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw 762.900 0 38.397 724.503
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties 107.938 0 9.812 98.126
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske 896.563 0 115.250 781.313
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 148.247 0 6.870 141.377
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens 6.003 0 3.000 3.003
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra 42.000 0 9.600 32.400
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg 1.597 0 0 1.597
Afschrijvingsreserve politievleugel 142.481 0 73.099 69.382
Afschrijvingsreserve Burgerhoes 2.052.434 136.887 4.738 2.184.583
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 266.653 0 0 266.653
Subtotaal afschrijvingsreserves 23.983.003 136.887 786.543 23.333.347
ONDERHOUDSRESERVES
Onderhoudsreserve woonwagencentra 328.158 36.808 0 364.966
Onderhoudsreserve binnenring 289.811 106.554 106.554 289.811
Subtotaal onderhoudsreserves 617.969 143.362 106.554 654.777
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserve POK-middelen 159.000 0 0 159.000
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Bestemmingsreserve transformatie 4.555.824 80.000 0 4.635.824
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Bestemmingsreserve evenementenfonds 52.291 24.200 24.200 52.291
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Bestemmingsreserve monumentenbeleid 179.038 4.994 0 184.032
Bestemmingsreserve klimaatbeleid 1.542.153 0 0 1.542.153
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen 236.599 12.651 0 249.250
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds 47.402 28.358 0 75.760
Bestemmingsreserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat 79.152 0 0 79.152
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen 7.800 0 0 7.800
Bestemmingsreserve af te stoten pand 927.779 42.780 0 970.559
Bestemmingsreserve omgevingswet 474.945 0 0 474.945
Bestemmingsreserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Bestemmingsreserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Bestemmingsreserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid 156.000 0 0 156.000
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken 52.507 0 0 52.507
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan 22.119 0 0 22.119
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan 197.371 0 0 197.371
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Bestemmingsreserve inburgering 262.078 0 0 262.078
Bestemmingsreserve gezond in de stad 117.240 0 52.507 64.733
Bestemmingsreserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen 831.885 0 0 831.885
Bestemmingsreserve IZA 166.382 0 0 166.382
Bestemmingsreserve ICT-plan 483.408 0 0 483.408
Bestemmingsreserve budgetoverheveling 447.543 0 0 447.543
Subtotaal overige bestemmingsreserves 13.412.406 199.829 83.553 13.528.682
TOTAAL RESERVES 57.874.452 2.608.542 4.536.354 55.946.640
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2026 in 2026 in 2026 31-12-2026
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 14.770 0 0 14.770
Voorziening assurantie eigen risico 51.235 0 0 51.235
Voorziening wethouders pensioenen 3.561.115 18.151 18.151 3.561.115
Voorziening wachtgeld wethouders 2.789 0 0 2.789
Voorziening WAO/WIA/WGA 195.231 0 0 195.231
Voorziening verlofsparen 1.832.124 0 73.064 1.759.060
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 5.657.264 18.151 91.215 5.584.200
verliezen en risico’s
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 0 0 11.300
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 33.000 0 0 33.000
Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 13.675 14.989 6.640 22.024
Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs 20.680 5.326 20.402 5.604
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg 159.382 17.885 14.702 162.565
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld 97.294 792 11.249 86.837
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden 207.526 20.995 20.167 208.354
Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen 59.892 131 60.023 0
Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen 50.774 29.757 19.717 60.814
Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden 36.209 12.352 12.982 35.579
Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan 2.867 0 2.867 0
Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure 86.327 20.682 60.507 46.502
Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden 1 0 0 1
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 52.476 14.724 14.520 52.680
Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 39.584 11.463 26.977 24.070
Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker 17.461 22.124 23.256 16.329
Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang 114.037 0 16.317 97.720
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 18.284 7.901 1.118 25.067
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 66.284 13.479 10.350 69.413
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 8.228 5.077 353 12.952
Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum 147.786 14.014 10.533 151.267
Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put 139.788 31.070 31.202 139.656
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 32.348 0 3.475 28.873
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 31.394 8.998 28.126 12.266
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 56.500 11.300 0 67.800
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 882.507 55.692 58.029 880.170
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 225.702 18.117 650 243.169
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.611.305 336.868 454.162 2.494.011
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen 14.453.132 508.219 0 14.961.351
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater 20.253 75.000 75.000 20.253
Voorziening reiniging 506.251 70.000 0 576.251
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 14.979.636 653.219 75.000 15.557.855
TOTAAL VOORZIENINGEN 23.248.204 1.008.238 620.377 23.636.065
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 81.122.656 3.616.780 5.156.731 79.582.705
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2027 in 2027 in 2027 31-12-2027
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 15.745.588 3.184.364 2.992.381 15.937.571
EGALISATIERESERVES
Egalisatiereserve bouwleges 626.291 0 0 626.291
Egalisatiereserve BUIG 716.742 850.000 653.397 913.345
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging 122.722 0 122.722 0
Egalisatiereserve algemene uitkering 1.218.492 0 0 1.218.492
Subtotaal egalisatiereserves 2.684.246 850.000 776.119 2.758.127
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Afschrijvingsreserve knopen lopen 21.494 0 4.840 16.654
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan 17.035 0 4.593 12.442
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei 40.739 0 8.472 32.267
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 156.000 0 2.900 153.100
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 172.622 0 3.703 168.919
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat 108.911 0 0 108.911
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B 512.581 0 5.236 507.345
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 254.200 0 0 254.200
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord 1.274.073 0 20.988 1.253.085
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A 243.642 0 2.743 240.899
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 277.570 0 6.086 271.484
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 154.400 0 3.400 151.000
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 539.870 0 8.930 530.940
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 184.467 0 3.938 180.529
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 212.133 0 4.069 208.064
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege 83.104 0 3.324 79.780
Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver 4.188.000 0 4.000 4.184.000
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg 42.957 0 0 42.957
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank 600.000 0 0 600.000
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank 529.595 0 31.281 498.314
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden 467.921 0 26.747 441.174
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure 130.500 0 14.500 116.000
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad 3.152.072 0 179.704 2.972.368
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen 18.358 0 1.478 16.880
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel 26.764 0 2.746 24.018
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen 32.186 0 2.299 29.887
Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen 19.720 0 1.408 18.312
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 51.966 0 1.111 50.855
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen 37.300 0 2.540 34.760
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank 71.690 0 5.048 66.642
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank 14.585 0 1.398 13.187
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein 4.718.273 0 160.875 4.557.398
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 682 0 0 682
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw 724.503 0 38.397 686.106
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties 98.126 0 9.812 88.314
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske 781.313 0 115.250 666.063
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 141.377 0 6.870 134.507
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens 3.003 0 3.000 3
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra 32.400 0 9.600 22.800
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg 1.597 0 0 1.597
Afschrijvingsreserve politievleugel 69.382 0 69.382 0
Afschrijvingsreserve Burgerhoes 2.184.583 136.887 4.738 2.316.732
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 266.653 0 0 266.653
Subtotaal afschrijvingsreserves 23.333.348 136.887 775.406 22.694.829
ONDERHOUDSRESERVES
Onderhoudsreserve woonwagencentra 364.966 36.808 0 401.774
Onderhoudsreserve binnenring 289.811 106.554 106.554 289.811
Subtotaal onderhoudsreserves 654.777 143.362 106.554 691.585
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserve POK-middelen 159.000 0 0 159.000
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Bestemmingsreserve transformatie 4.635.824 80.000 0 4.715.824
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Bestemmingsreserve evenementenfonds 52.291 24.200 24.200 52.291
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed 6.372 6.846 6.846 6.372
Bestemmingsreserve monumentenbeleid 184.032 4.994 0 189.026
Bestemmingsreserve klimaatbeleid 1.542.153 0 0 1.542.153
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen 249.250 10.616 0 259.866
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds 75.760 26.929 0 102.689
Bestemmingsreserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat 79.152 0 0 79.152
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen 7.800 0 0 7.800
Bestemmingsreserve af te stoten pand 970.559 42.780 0 1.013.339
Bestemmingsreserve omgevingswet 474.945 0 0 474.945
Bestemmingsreserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Bestemmingsreserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Bestemmingsreserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid 156.000 0 0 156.000
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken 52.507 0 0 52.507
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan 22.119 0 0 22.119
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan 197.371 0 0 197.371
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Bestemmingsreserve inburgering 262.078 0 0 262.078
Bestemmingsreserve gezond in de stad 64.733 0 54.197 10.536
Bestemmingsreserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen 831.885 0 0 831.885
Bestemmingsreserve IZA 166.382 0 0 166.382
Bestemmingsreserve ICT-plan 483.408 0 0 483.408
Bestemmingsreserve budgetoverheveling 447.543 0 0 447.543
Subtotaal overige bestemmingsreserves 13.528.682 196.365 85.243 13.639.804
TOTAAL RESERVES 55.946.640 4.510.978 4.735.703 55.721.915
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2027 in 2027 in 2027 31-12-2027
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 14.770 0 0 14.770
Voorziening assurantie eigen risico 51.235 18.151 18.151 51.235
Voorziening wethouders pensioenen 3.561.115 0 0 3.561.115
Voorziening wachtgeld wethouders 2.789 0 0 2.789
Voorziening WAO/WIA/WGA 195.231 0 55.172 140.059
Voorziening verlofsparen 1.759.060 0 0 1.759.060
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 5.584.200 18.151 73.323 5.529.028
verliezen en risico’s
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 0 0 11.300
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 33.000 0 0 33.000
Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 22.024 14.989 4.453 32.560
Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs 5.604 5.326 4.893 6.037
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg 162.565 17.885 42.855 137.595
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld 86.837 792 25.729 61.900
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden 208.354 20.995 34.896 194.453
Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen 0 131 131 0
Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen 60.814 29.757 8.228 82.343
Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden 35.579 12.352 5.827 42.104
Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure 46.502 20.682 3.682 63.502
Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden 1 0 0 1
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 52.680 14.724 12.657 54.747
Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 24.070 11.463 4.800 30.733
Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker 16.329 22.124 900 37.553
Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang 97.720 0 25.916 71.804
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 25.067 7.901 61 32.907
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 69.413 13.479 10.609 72.283
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 12.952 5.077 1.119 16.910
Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum 151.267 14.014 59.279 106.002
Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put 139.656 31.070 4.961 165.765
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 28.873 0 1.938 26.935
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 12.266 8.998 6.005 15.259
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 67.800 11.300 0 79.100
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 880.170 55.692 50.766 885.096
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 243.169 18.117 48.149 213.137
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.494.011 336.868 357.854 2.473.025
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen 14.961.351 356.979 0 15.318.330
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater 20.253 75.000 75.000 20.253
Voorziening reiniging 576.251 70.000 0 646.251
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 15.557.855 501.979 75.000 15.984.834
TOTAAL VOORZIENINGEN 23.636.066 856.998 506.177 23.986.887
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 79.582.706 5.367.976 5.241.880 79.708.802
Bijlage 4C – Omschrijving reserves en voorzieningen
RESERVES
ALGEMENE RESERVE
Concernbuffer voor onverwachte tegenvallers, mede gebaseerd op de kans dat geschatte risico's zich daadwerkelijk voordoen.
EGALISATIERESERVES
Egalisatiereserve bouwleges
Egaliseren van opbrengsten in de tijd en het matchen van opbrengsten en uitgaven.
Egalisatiereserve BUIG
Buffer voor tekorten op het inkomensdeel WWB als gevolg van schommelingen in het toegekend budget.
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging
Egalisatiebuffer met als doel de wegvallende rentebaten wegens versnelde aflossing van de beleggingen van de Essentgelden
Egalisatiereserve algemene uitkering
Egalisatiebuffer met als doel de schommelingen in de algemene uitkering op te vangen.
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Afschrijvingsreserve knopen lopen
Dekking van de afschrijvingslasten van het wandelknooppuntensysteem.
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan
Dekking van de afschrijvingslasten van de pollar (verkeer beperkende maatregel) in de Bachlaan.
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei
Dekking van de afschrijvingslasten van verkeersmaatregelen in de omgeving van BS Op gen Hei.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Hoogstraat 28-32.
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen
Deze reserve is gevormd om in aanvulling op de gelden die zijn voortgekomen uit de Regiodeal in te zetten voor transformatie van de wijk Oud Nieuwenhagen.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Hoogstraat 157.
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van panden
gelegen aan de Hoogstraat.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand
Hoogstraat 163 A+B.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand
Hoogstraat 161.
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg-Noord
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van panden gelegen aan de Europaweg-Noord.
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kloosterstraat 1/1A.
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kloosterstraat 3.
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Streeperstraat 42-46.
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van panden Kerkplein 28-30.
Afschrijvingsreserve Ruiterstraat 5
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Ruiterstraat 5.
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Streeperstraat 32.
Afschrijvingsreserve binnenklimaat gebouwen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investeringen: binnenklimaat Harlekijn, binnenklimaat Speurneus, renovatie De Wissel 2011 en luchtbehandeling zwembad.
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering nieuwbouw Eijkhagencollege.
Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering sportkooi Brandenberg.
Afschrijvingsreserve toplaag kunstgras Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering toplaag kunstgras Strijthagen.
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering sportkooi Brandenberg.
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kantine Heigank.
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kunstgras Heigank.
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering natuurgras Ter Waerden.
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering accommodatie Sport & Leisure.
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering nieuw zwembad Landgraaf.
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering vervanging hekwerk Strijthagen.
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering schuifwand locatie An de Koel.
Afschrijvingsreserve drainage Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering drainage Sportcomplex Strijthagen.
Afschrijvingsreserve waterleiding Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering waterleiding Sportcomplex Strijthagen.
Afschrijvingsreserve veldverlichting Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering verlichting Sportcomplex Strijthagen.
Afschrijvingsreserve drainageveld 4 Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering drainageveld 4 Sportcomplex Strijthagen.
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering veldverlichting Sportcomplex Heigank.
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering hekwerken Sportcomplex Heigank.
Afschrijvingsreserve Kennis-, Informatie- en Adviesplein
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering KIA.
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering buurtontmoetingsplek Ter Waerden.
Afschrijvingsreserve accommodaties voor de 21e eeuw
Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van het MFC An de Voeëgelsjtang en basisschool 't Valder.
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen in relatie tot toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Afschrijvingsreserve doorstroomlocatie Gravenrode
Dekking van afschrijvingslasten van de doorstroomlocatie Gravenrode.
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering wijkcentrum Eikske.
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering herinrichting buitengebied wijkcentrum An de Koel.
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit aanpassing van complex VV Schaesberg.
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering 2 LED-informatiewagens.
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra
Dekking van de afschrijvingslasten van de sfeerverlichting in de drie centra.
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering speelvoorziening aan de Veeweg.
Afschrijvingsreserve politievleugel
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van de politievleugel.
Afschrijvingsreserve Burgerhoes
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de verbouwing van het Burgerhoes.
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de verbouwing van het Emile Erensplein.
ONDERHOUDSRESERVES
Onderhoudsreserve woonwagencentra
Dekking van het jaarlijks uit te voeren correctief onderhoud aan woonwagencentra.
Onderhoudsreserve binnenring
Financiële afdekking van de onderhoudskosten van de Euregioweg (binnenring).
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf
Dekking voor het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering doorstroming naar de arbeidsmarkt van kandidaten van het Mens-Ontwikkelbedrijf.
Bestemmingsreserve POK-middelen
Reserve ter bekostiging van versterkte dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. De middelen zijn beschikbaar gesteld
naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK).
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening
Als gevolg van vertraagde start project lopen kosten over de jaargrens heen, waardoor budgetoverschotten naar volgende boekjaren moeten worden overgeheveld.
Bestemmingsreserve transformatie
Reserve ter mede bekostiging van de herstructureringsopgave en de daaraan gerelateerde vraagstukken.
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds
Reserve voor de herstructurering van (een deel van) de woningvoorraad.
Bestemmingsreserve evenementenfonds
Dekking van kosten ten behoeve van subsidieaanvragen voor A- en B-evenementen.
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed
Instandhouding van wegkruisen, kappelletjes en ander religieus erfgoed.
Bestemmingsreserve monumentenbeleid
Het nastreven van het behoud van monumenten in goede kwaliteit middels subsidiëring en informatievoorziening.
Bestemmingsreserve klimaatbeleid
Reserve ten behoeve van de uitvoering van projecten in het kader van het klimaatuitvoeringsprogramma Landgraaf 2009-2012.
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen
Reserve ter afdekking van het debiteurenrisico voortvloeiend uit de verstrekte geldleningen in het kader van het project zonnepanelen.
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds
Reserve ter afdekking van het debiteurenrisico voortvloeiend uit de verstrekte geldleningen in het kader van het project Duurzaam Energie- en Klimaatfonds.
Bestemmingsreserve leader projecten
Reserve ter dekking van kosten voortvloeiend uit de actieve ondersteuning van plaatselijke initiatieven voor de sociale en economische ontwikkeling van het platteland, die tevens bijdragen aan de kwaliteit van het unieke landschap.
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen
Dekking van een bestaande (oude) taakstelling op de personele lasten van de afdeling ROG, jaarlijks ingevuld door het afwikkelen van bestemmingsplannen in opdracht van derden.
Bestemmingsreserve project Hoogstraat – Emmastraat
Deze reserve, die is gevormd uit de reserve Transformatie, is ingesteld om de afschrijvingslasten te dekken zolang de objecten in eigendom zijn en nog niet zijn gesloopt. Zodra de sloop aan de orde is dient deze reserve om het waarschijnlijke tekort op de binnenstedelijke herstructurering op te vangen.
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen
Dekking van de kosten van het Buurtontwikkelplan Oud-Nieuwenhagen en Winkelcentrum op de Kamp.
Bestemmingsreserve onderhoud af te stoten panden
Dekking van de kosten van af te stoten panden.
Bestemmingsreserve omgevingswet
Dekking van de opkomende kosten verband houdend met de implementatie van de Omgevingswet in de komende jaren.
Bestemmingsreserve taalonderwijs
De reserve wordt ingezet ter bestrijding van laaggeletterdheid.
Bestemmingsreserve combinatiefuncties
Reserve ter financiering van activiteiten in het kader van de implementatie van combinatiefuncties.
Bestemmingsreserve sport en bewegen
Reserve ter dekking van kosten van activiteiten die gericht zijn op het blijvend meer aan het bewegen krijgen van (niet-actieve) inwoners en
om nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen te kunnen faciliteren.
Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid
Dekking van incidentele kosten c.q. afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen in relatie tot toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken
Dekking van innovatieve projecten op het gebied van samenwerking binnen het sociaal domein.
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan
Dekking van onvoorziene lasten ter uitvoering van toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan
Ter voorkoming van verhoogd gebruik van zwaardere vormen van jeugdhulp.
Bestemmingsreserve inburgering
Dekking van toekomstige kosten re-integratie en participatie in verband met dalende rijksbijdragen.
Bestemmingsreserve gezond in de stad
Financiering van de vier programmaonderdelen (JOGG, Gezond in Nieuwenhagen, Informele zorg en continueren van sport- en beweeginitiatieven in het voorliggend veld) die bijdragen aan het verminderen van gezondheidsachterstanden door een brede benadering en integrale aanpak.
Bestemmingsreserve woonwagens
Reserve gecreëerd naar aanleiding van door de gemeenteraad vastgestelde nota "woonwagenbeleid". De reserve wordt aangewend om invulling te geven aan de doelstellingen die in dit beleidskader zijn gesteld.
Bestemmingsreserve degeneratie wegen
Het dekken van de kosten van herbestrating- en asfaltwerkzaamheden - die een jaaroverstijgend karakter hebben - als gevolg van de door de nutsbedrijven
uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en reconstructies aan de gemeentelijke ondergrondse infrastructuur. Deze werkzamheden worden op basis van
een contractuele overeenkomst vergoed door de nutsbedrijven, zgn. beheer- en degeneratieopbrengsten.
Bestemmingsreserve IZA
Veiligstellen van terugontvangen vermogen IZA Nederland i.v.m. liquidatie.
Bestemmingsreserve ICT-plan
Dekking van kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het gemeentelijk ICT-plan.
Bestemmingsreserve budgetoverheveling
De reserve budgetoverheveling is ingesteld om budgetten van het jaar T over te brengen naar jaar T+1 indien de achterliggende doelen
pas in jaar T+1 gerealiseerd kunnen worden.
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S
Voorziening oninbaar Kredietbank
Dekking van de oninbaarheid van verleende kredieten.
Voorziening assurantie eigen risico
Dekking van WA-claims beneden het eigen risico die niet door de verzekeraar gedekt worden.
Voorziening wethouders pensioenen
Dekking waardeoverdrachten van pensioenen van wethouders en nabestaanden in voorkomende gevallen.
Voorziening wachtgeld wethouders
Dekking van wachtgeld t.b.v. voormalige wethouders.
Voorziening WAO/WIA/WGA
Dekking van kosten in verband met eigen risico WAO, WIA en WGA.
Voorziening verlofsparen
Dekking van verlofsaldi van personeel.
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Voor diverse accommodaties en gebouwen zijn meerjarige onderhoudsplannen gemaakt.
De onderhoudskosten komen ten laste van vooraf gevormde onderhoudsvoorzieningen.
De onderhoudslasten worden hiermee gelijkmatig verdeeld over de verschillende begrotingsjaren.
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen
In 2014 gevormde voorziening ter voorkoming van te grote schommelingen in de rioolbelastingtarieven. Op basis van oude BBV-richtlijnen werd tot en met 2013 gewerkt met een egalisatiereserve riolen.
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater
Gedurende de looptijd van de stimuleringsregeling "afkoppelen regenwater van private verharding" de opkomende kosten hieruit te dekken.
Voorziening reiniging
In 2014 gevormde voorziening met als doel verwachte kostenstijgingen geleidelijk naar de burgers door te voeren via tarifering. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten wordt via deze voorziening gedekt.